samp

 

Podsumowanie

Element <samp>...</samp> tworzy element liniowy wyświetlany domyślną dla przeglądarki czcionką o stałej szerokości (Lucida Console). Element jest przeznaczony do wskazywania przykładowego wyniku działania programu komputerowego.

Przykład

   Zwykły tekst. <samp>To jest przykładowy tekst.</samp> Zwykły tekst.

Rezultat

Zwykły tekst. <samp>To jest przykładowy tekst.</samp> Zwykły tekst.

(Ten przykład nie ukazuje działania w związku w ograniczeniami w oprogramowaniu wiki, ale na na rzeczywistej stronie internetowej powinien działać dobrze.)

Notatki

Reguła CSS może być definiowana dla selektora samp, by nadpisać domyślną czcionkę przeglądarki. Ustawienia nadane przez użytkownika mogą wziąć pierwszeństwo przed określonymi w CSS.

Zobacz także

{{ HTML:Element_Navigation() }}