mozilla
Wyniki wyszukiwania

  samp

   

  Podsumowanie

  Element <samp>...</samp> tworzy element liniowy wyświetlany domyślną dla przeglądarki czcionką o stałej szerokości (Lucida Console). Element jest przeznaczony do wskazywania przykładowego wyniku działania programu komputerowego.

  Przykład

    Zwykły tekst. <samp>To jest przykładowy tekst.</samp> Zwykły tekst.
  

  Rezultat

  Zwykły tekst. <samp>To jest przykładowy tekst.</samp> Zwykły tekst.

  (Ten przykład nie ukazuje działania w związku w ograniczeniami w oprogramowaniu wiki, ale na na rzeczywistej stronie internetowej powinien działać dobrze.)

  Notatki

  Reguła CSS może być definiowana dla selektora samp, by nadpisać domyślną czcionkę przeglądarki. Ustawienia nadane przez użytkownika mogą wziąć pierwszeństwo przed określonymi w CSS.

  Zobacz także

  Element HTML
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
  (Zobacz także: Kategoria HTML)

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: Witia, teoli
  Ostatnia aktualizacja: teoli,