Wystąpił błąd skryptu na tej stronie. Edytorzy witryny zostali o tym powiadomieni. W tym czasie można poniżej zobaczyć część jej treści.

 

Podsumowanie

Element <p> (Paragraph) oznacza akapit. Jest on najpowszechniej używanym elementem.

Przykład

  <p>To jest pierwszy akapit tekstu. To jest pierwszy akapit tekstu.
     To jest pierwszy akapit tekstu. To jest pierwszy akapit tekstu.</p>

  <p>To jest drugi akapit tekstu. To jest drugi akapit tekstu.
     To jest drugi akapit tekstu. To jest drugi akapit tekstu.</p>

Powyższy HTML daje w efekcie:

To jest pierwszy akapit tekstu. To jest pierwszy akapit tekstu. To jest pierwszy akapit tekstu. To jest pierwszy akapit tekstu.

To jest drugi akapit tekstu. To jest drugi akapit tekstu. To jest drugi akapit tekstu. To jest drugi akapit tekstu.

Notatki

By zmienić przerwy między akapitami, użyj własności CSS margin. Nie wstawiaj pomiędzy nie pustych akapitów ani elementów przełamanie linii (<br>).

Zobacz także

{{ HTML:Element_Navigation }}

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, Witia
 Ostatnia aktualizacja: teoli,