p

 

Podsumowanie

Element <p> (Paragraph) oznacza akapit. Jest on najpowszechniej używanym elementem.

Przykład

  <p>To jest pierwszy akapit tekstu. To jest pierwszy akapit tekstu.
     To jest pierwszy akapit tekstu. To jest pierwszy akapit tekstu.</p>

  <p>To jest drugi akapit tekstu. To jest drugi akapit tekstu.
     To jest drugi akapit tekstu. To jest drugi akapit tekstu.</p>

Powyższy HTML daje w efekcie:

To jest pierwszy akapit tekstu. To jest pierwszy akapit tekstu. To jest pierwszy akapit tekstu. To jest pierwszy akapit tekstu.

To jest drugi akapit tekstu. To jest drugi akapit tekstu. To jest drugi akapit tekstu. To jest drugi akapit tekstu.

Notatki

By zmienić przerwy między akapitami, użyj własności CSS margin. Nie wstawiaj pomiędzy nie pustych akapitów ani elementów przełamanie linii (<br>).

Zobacz także