mozilla
Wyniki wyszukiwania

  li

  Podsumowanie

  Element <li> ("list item") jest używany do wskazywania punktu listy, zawartej w liście uporządkowanej lub liście nieuporządkowanej. Może on występować tylko jako dziecko poprzednio wymienionych elementów.

  Atrybuty

  value
  Wskazuje aktualny numer pozycji w liście uporządkowanej, zdefiniowanej przez element <ol>. Bez względu na wartość type, używaną do ustawienia liczb rzymskich lub liter, jedyną dozwolona wartością tego atrybutu jest liczba. Pozycje listy, które następują dalej, kontynuują numerację od ustawionej wartości. Atrybut value nie ma znaczenia w listach nieuporządkowanych.
  type
  Wskazuje typ liczenia: a wskazuje małe litery, A wskazuje wielkie litery, i wskazuje małe cyfry rzymskie, I wskazuje wielkie cyfry rzymskie. Atrybut type ustawiony w elemencie <ol> jest używany dla wewnętrznej listy, chyba że atrybut type jest użyty wewnątrz zamkniętego elementu <li>. Ten atrybut jest wycofywany, użyj zamiast niego własności CSS list-style-type.


  Przykłady

  <ol>
     <li>pierwszy element</li>
     <li>drugi element</li>
     <li>trzeci element</li>
  </ol>	
  

  Powyższy kod HTML zostanie wyświetlony:

  1. pierwszy element
  2. drugi element
  3. trzeci element
  <ul>
     <li>pierwszy element</li>
     <li>drugi element</li>
     <li>trzeci element</li>
  </ul>
  • pierwszy element
  • drugi element
  • trzeci element

  Zobacz przykłady w <ol> i <ul>.

  Notatki

  Zobacz także

  Element HTML
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
  (Zobacz także: Kategoria HTML)

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page:
  Ostatnia aktualizacja: teoli,