<address>: Element Adresu Kontaktowego

Element HTML <address> wskazuje, że dołączony HTML dostarcza informacji kontaktowych dla osoby lub osób, lub dla organizacji.

Informacje kontaktowe dostarczane przez element <address> mogą przybierać dowolną formę odpowiednią dla danego kontekstu i mogą obejmować wszelkie potrzebne informacje kontaktowe, takie jak adres fizyczny, adres URL, adres email, numer telefonu, obsługa mediów społecznościowych, współrzędne geograficzne i tak dalej. Element <address> powinien zawierać imię i nazwisko osoby, osób lub nazwę organizacji, do której odnoszą się dane kontaktowe.

<address> może być używany w różnych kontekstach, takich jak podanie informacji kontaktowych firmy w nagłówku strony lub wskazanie autora artykułu poprzez włączenie elementu <address> do <article> (en-US).

Kategorie treści Treść płynna, zawartość zdzieralna.
Dozwolona zawartość

Zawartość przepływu, ale bez zagnieżdżonego elementu <address>, bez zawartości nagłówka (<hgroup> (en-US), <h1> (en-US), <h2> (en-US), <h3> (en-US), <h4> (en-US), <h5> (en-US), <h6> (en-US)), bez zawartości sekcjonowania (<article> (en-US), <aside>, <section>, <nav> (en-US)) i bez elementu <header> (en-US) ani <footer> (en-US).

Pominięcie znacznika Brak, zarówno znacznik początkowy jak i końcowy są obowiązkowe.
Dozwoleni rodzice Każdy element, który akceptuje zawartość przepływu, ale zawsze z wyłączeniem elementów <address> (zgodnie z logiczną zasadą symetrii, jeśli znacznik <address>, jako rodzic, nie może zagnieżdżać elementu <address>, to ta sama zawartość <address> nie może mieć znacznika <address> jako rodzica.
Dozwolone role ARIA Brak
Interfejs DOM HTMLElement Przed Gecko 2.0 (Firefox 4), Gecko zaimplementowało ten element wykorzystując interfejs HTMLSpanElement (en-US)

Atrybuty

Ten element uwzględnia tylko atrybuty globalne.

Uwagi dotyczące użycia

 • Aby reprezentować dowolny adres, taki, który nie jest związany z danymi kontaktowymi, użyj elementu <p> zamiast elementu <address>.
 • Element ten nie powinien zawierać więcej informacji niż dane kontaktowe, np. data publikacji (która należy do elementu <time> (en-US)).
 • Zazwyczaj element <address> może być umieszczony wewnątrz elementu <footer> (en-US) bieżącej sekcji, jeśli taki istnieje.

Przykład

Ten przykład pokazuje wykorzystanie elementu <address> do wyznaczenia danych kontaktowych autora artykułu.

 <address>
  Możesz skontaktować się z autorem na <a href="http://www.somedomain.com/contact">
  www.somedomain.com</a>.<br>
  Jeśli widzisz jakieś błędy, proszę <a href="mailto:webmaster@somedomain.com">
  skontaktuj się z administratorem</a>.<br>
  Możesz również chcieć nas odwiedzić:<br>
  Mozilla Foundation<br>
  331 E Evelyn Ave<br>
  Mountain View, CA 94041<br>
  USA
 </address>

Rezultat

Możesz skontaktować się z autorem na www.somedomain.com.
Jeśli widzisz jakieś błędy, proszę skontaktuj się z administratorem.
Możesz również chcieć nas odwiedzić:
Mozilla Foundation
331 E Evelyn Ave
Mountain View, CA 94041
USA

 

Mimo, że renderuje tekst z taką samą domyślną stylistyką jak elementy <i> oraz <em>, bardziej odpowiednie jest użycie <address> w odniesieniu do informacji kontaktowych, ponieważ przekazuje on dodatkowe informacje semantyczne.

Specyfikacje

Kompatybilność z przeglądarką

BCD tables only load in the browser

Zobacz także