element.onkeydown

Podsumowanie

Własność onkeydown zawiera kod obsługi zdarzenia keydown dla bieżącego elementu.

Składnia

kod obsługi zdarzenia = element.onkeydown

Uwagi

Zdarzenie keydown wywoływane jest, gdy użytkownik naciska klawisz na klawiaturze.

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.