element.onclick

Podsumowanie

Właściwość onclick zwraca kod obsługi zdarzenia onClick w bieżącym elemencie.

Składnia

element.onclick = refDoFunkcji;

gdzie refDoFunkcji to nazwa funkcji zadeklarowanej gdzie indziej bądź wyrażenie funkcyjne. Zob. Funkcje. - tego rodzialu jeszcze nie ma, a pod nazwa Funkcje jest cos innego

Przykład

<html>

<head>
<title>przykład zdarzenia onclick</title>

<script type="text/javascript">

function initElement()
 {
 var p = document.getElementById("foo");

 // Uwaga: ani showAlert();, ani showAlert(param); tu NIE zadziałają
 // potrzebna jest referencja do funkcji, a nie wywołanie funkcji
 p.onclick = showAlert;
 };

function showAlert()
 {
 alert("wykryto zdarzenie onclick!")
 }
</script>

<style type="text/css">
<!--
#foo {
border: solid blue 2px;
}
-->
</style>
</head>

<body onload="initElement()";>
<span id="foo">Mój Element</span>
<p>Kliknij na powyższy element.</p>
</body>
</html>

Można również użyć funkcji bezimiennej jak poniżej:

p.onclick = function() { alert("moot!"); };

Not going to confuse poor readers with this. You could also use a the Function constructor: <pre> p.onclick = Function( "alert('moot!')" ); </pre>

Uwagi

Zdarzenie click jest wywoływane, kiedy użytkownik kliknie na element. Zdarzenie to występuje po mousedown i mouseup.

Tylko jedna funkcja obsługi zdarzenia może zostać przypisana za jednym razem za pomocą tej właściwości. Możesz zamiast niej użyć metody addEventListener - jest bardziej elastyczna i stanowi część specyfikacji DOM Events.

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.