Samenvatting

Het HTML <p> element (of HTML Paragraph Element) in het Nederlands) vertegenwoordigt een alinea van tekst. Alineas zijn elementen op blokniveau.

Attributen

Dit element omvat de  globale attributen.

In HTML5 is het align attribuut op <p>  .

Voorbeeld

<p>Dit is de eerste paragraaf met tekst. Dit is de eerste paragraaf met tekst.
	Dit is de eerste paragraaf met tekst. Dit is de eerste paragraaf met tekst.</p>

<p>Dit is de tweede paragraaf met tekst. Dit is de tweede paragraaf met tekst.
	Dit is de tweede paragraaf met tekst. Dit is de tweede paragraaf met tekst.</p>
De bovenstaande HTML geeft deze uitvoer:
 

Dit is de eerste paragraaf met tekst. Dit is de eerste paragraaf met tekst. Dit is de eerste paragraaf met tekst. Dit is de eerste paragraaf met tekst.

Dit is de tweede paragraaf met tekst. Dit is de tweede paragraaf met tekst. Dit is de tweede paragraaf met tekst. Dit is de tweede paragraaf met tekst.

Opmerkingen

Om de afstanden tussen paragrafen aan te passen gebruikt u de CSS-eigenschap margin. Plaats geen lege alineaelementen of <br> ertussen.

Specificaties

Specificatie Status Opmerking
HTML Living Standard
The definition of '<p>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<p>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<p>' in that specification.
Recommendation  

Browser compatibiliteit

Kenmerk Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support 1.0 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
Kenmerk Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Zie ook

Documentlabels en -medewerkers

 Aan deze pagina hebben bijgedragen: chrisdavidmills, teoli, DD0101
 Laatst bijgewerkt door: chrisdavidmills,