<p>

Het <p>-element van HTML vertegenwoordigt een paragraaf van tekst. Paragrafen worden meestal vertegenwoordigd in visuele media als blokken tekst, die worden gescheiden van aangrenzende blokken door verticale witruimte en/of inspringing op de eerste regel. Paragrafen zijn elementen op blokniveau.

Inhoudscategorieën (en-US) Flow content (en-US), waarneembare inhoud.
Toegestane inhoud Verwoorde inhoud (en-US).
Tags weglaten De begintag is verplicht. De eindtag mag worden weggelaten als het <p> element onmiddelijk wordt gevolgd door een <address> (en-US), <article> (en-US), <aside> (en-US), <blockquote> (en-US), <div>, <dl> (en-US), <fieldset> (en-US), <footer> (en-US), <form> (en-US), <h1> (en-US), <h2> (en-US), <h3> (en-US), <h4> (en-US), <h5> (en-US), <h6> (en-US), <header> (en-US), <hr> (en-US), <menu> (en-US), <nav> (en-US), <ol> (en-US), <pre> (en-US), <section> (en-US), <table> (en-US), <ul> (en-US) of een ander <p>-element, of als er geen andere inhoud meer in het ouderelement is en het ouderelement geen <a>-element is.
Toegestane ouderelementen Elk element dat stromende inhoud accepteert.
Toegestane ARIA-rollen Any
DOM-interface HTMLParagraphElement (en-US)

Attributen

Dit element omvat de globale attributen.

Opmerking: Het align-attribuut op <p>-tags is verouderd en moet niet meer worden gebruikt.

Voorbeeld

<p>Dit is de eerste paragraaf met tekst. Dit is de eerste paragraaf met tekst.
	Dit is de eerste paragraaf met tekst. Dit is de eerste paragraaf met tekst.</p>

<p>Dit is de tweede paragraaf met tekst. Dit is de tweede paragraaf met tekst.
	Dit is de tweede paragraaf met tekst. Dit is de tweede paragraaf met tekst.</p>
De bovenstaande HTML geeft deze uitvoer:
 

Dit is de eerste paragraaf met tekst. Dit is de eerste paragraaf met tekst. Dit is de eerste paragraaf met tekst. Dit is de eerste paragraaf met tekst.

Dit is de tweede paragraaf met tekst. Dit is de tweede paragraaf met tekst. Dit is de tweede paragraaf met tekst. Dit is de tweede paragraaf met tekst.

Opmerkingen

Om de afstanden tussen paragrafen aan te passen gebruikt u de CSS-eigenschap margin (en-US). Plaats geen lege alineaelementen of <br> (en-US) ertussen.

Specificaties

Specificatie Status Opmerking
HTML Living Standard
The definition of '<p>' in that specification.
Living Standard Geen veranderingen sinds het laatste W2C-snapshot HTML5
HTML5
The definition of '<p>' in that specification.
Recommendation align-attribuut is verouderd.
HTML 4.01 Specification
The definition of '<p>' in that specification.
Recommendation Aanvankelijke definitie

Browsercompatibiliteit

BCD tables only load in the browser

Zie ook