Introduction to HTML

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

زبان نشانه‌گذاری ابرمتن یا HTML یک زبان بسیار ساده است که از المان‌های مختلف تشکیل می‌شود و می‌تواند این اجزا را در کنار یکدیگر قرار دهد. برای مثال شما می‌توانید پاراگراف‌ها، لیست‌ها و یا جدول‌ها را برای نمایش در صفحات وب بسازید. در این زبان خواهید توانست صفحات وب را در قسمت‌های مختلف منطقی آن (مانند سربرگ، ستون‌های محتوا، یا فهرست ناوبری) ساختاربندی کنید یا محتوایی مانند ویدئو و تصاویر را در صفحات خود جایگزین کنید.

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: KazemForghani, drmatrix0
 Last updated by: KazemForghani,