Number.NEGATIVE_INFINITY

Resum

La propietat Number.NEGATIVE_INFINITY representa el valor infinit negatiu.

No fa falta crear un objecte Number per accedir a aquesta propietat estàtica (feu servir Number.NEGATIVE_INFINITY).

Property attributes of Number.NEGATIVE_INFINITY
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

El valor de Number.NEGATIVE_INFINITY és el mateix que el valor negatiu de la propietat de l'objecte global Infinity.

Aquest valor es comporta de forma una mica diferent a l'infinit matemàtic:

  • Qualsevol valor positiu, incloent POSITIVE_INFINITY, multiplicat per NEGATIVE_INFINITY és NEGATIVE_INFINITY.
  • Qualsevol calor negatiu, incloent NEGATIVE_INFINITY, multiplicat per NEGATIVE_INFINITY és POSITIVE_INFINITY.
  • Zero multiplicat per NEGATIVE_INFINITY és NaN.
  • NaN multiplicat per NEGATIVE_INFINITY és NaN.
  • NEGATIVE_INFINITY, dividit per qualsevol valor negatiu excepte NEGATIVE_INFINITY, és POSITIVE_INFINITY.
  • NEGATIVE_INFINITY, dividit per qualsevol valor positiu excepte POSITIVE_INFINITY, és NEGATIVE_INFINITY.
  • NEGATIVE_INFINITY, dividit tant per NEGATIVE_INFINITY  com per POSITIVE_INFINITY, és NaN.
  • Qualsevol nombre dividit per NEGATIVE_INFINITY és zero.

Es pot fer serivir la propietat Number.NEGATIVE_INFINITY per indicar una condició d'error que retorna un nombre finit en cas d'èxit. Fixeu-vos, però, que isFinite (en-US) seria més apropiat en aquest cas.

Exemples

Exemple: Fer servir NEGATIVE_INFINITY

En l'exemple següent, a la variable smallNumber se li assigna un valor que és més petit que el valor mínim. Quan la delcaració if s'executa, smallNumber té el valor -Infinity, així smallNumber s'estableix com a un valor més manegable abans de prosseguir.

var smallNumber = (-Number.MAX_VALUE) * 2;

if (smallNumber == Number.NEGATIVE_INFINITY) {
  smallNumber = returnFinite();
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
1a edició de ECMAScript. Estàndard Definició inicial. Implementat en JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Number.NEGATIVE_INFINITY' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.NEGATIVE_INFINITY' in that specification.
Standard

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també