<address>

L'element HTML <address> proporciona informació de contacte per el seu element mes proper <article> o ancestre <body> ; en aquest últim cas, s'aplica a tot el document.

Nota d'us:

 • Per representar una adreça arbitrària, que no està relacionada amb la informació de contacte, utilitzar un element <p> en lloc de l'element <address>.
 • Aquest element no ha de contenir més informació que la informació de contacte, com una data de publicació (que pertany a un element <time>).
 • Normalment, un element <address> pot ser col·locat dins de l'element <footer> de la secció actual, si n'hi ha.
Categories de contingut Contingut de flux , contingut palpable.
Contingut permès Contingut de flux, pero sense cap element <address> niu, sense continguts de capaçalera (<hgroup>, <h1> (en-US), <h2> (en-US), <h3> (en-US), <h4> (en-US), <h5> (en-US), <h6> (en-US)), sense continguts de secció (<article>, <aside>, <section>, <nav>), i sense elements <header> o <footer>.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti Contingut de flux.
Interfície DOM HTMLElement (en-US) Abans de Gecko 2.0 (Firefox 4), Gecko implementa aquest element utilitzant la interficie HTMLSpanElement (en-US)

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemple

 <address>
  You can contact author at <a href="http://www.somedomain.com/contact">www.somedomain.com</a>.<br>
  If you see any bugs, please <a href="mailto:webmaster@somedomain.com">contact webmaster</a>.<br>
  You may also want to visit us:<br>
  Mozilla Foundation<br>
  1981 Landings Drive<br>
  Building K<br>
  Mountain View, CA 94043-0801<br>
  USA
 </address>

Resultat del codi HTML:

Image:HTML-address.png

Encara que l'element address representa el text amb el mateix estil predeterminat com els elements <i> o <em>, és més apropiat utilitzar-la quan es tracta d'informació de contacte, ja que transmet la informació semàntica addicional.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<address>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<address>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<address>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 1.0 5.12 1.0
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mini Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure