JavaScript cơ bản

Trong mô-đun (module) đầu tiên về JavaScript, đầu tiên chúng ta sẽ trả lời một vài câu hỏi căn bản chẳng hạn "JavaScript là gì?", "nó trông như thế nào?", và "nó có thể làm gì?", trước khi chuyển bạn sang trải nghiệm thực hành đầu tiên bằng việc viết JavaScript. Sau đó, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết một vài cấu phần chính, chẳng hạn như các biến (variables), các chuỗi (strings), các số (numbers) và các mảng (arrays).

Điều Kiện Tiên Quyết

Trước khi bắt đầu mô-đun này, bạn không cần phải biết trước bất kì kiến thức JavaScript nào, nhưng cần một chút hiểu biết về HTML và CSS. Lời khuyên là bạn nên tìm hiểu các mô-đun sau trước khi bắt đầu với JavaScript:

Note: Nếu bạn đang thực hành trên một máy tính/máy tính bảng/ hoặc các thiết bị mà bạn không có quyền tạo các files, bạn có thể thực hành các ví dụ trong bài học trên trình biên tập code online như JSBin or Thimble.

Chuỗi Bài Hướng Dẫn

What is JavaScript?
Chào mừng đến khóa học JavaScript cơ bản của MDN! Trong bài đầu tiên chúng ta sẽ nhìn nhận JavaScript từ góc độ tổng quát, trả lời các câu hỏi như "JavaScript là gì?" và "nó có khả năng gì?" cũng như giúp bạn làm quen với các chức năng của JavaScript.
A first splash into JavaScript
Giờ bạn đã được học lý thuyết tổng quát về JavaScript cũng như khả năng ứng dụng của chúng. Tiếp theo chúng ta sẽ tiềm hiểu nhanh những tính năng cơ bản trong JavaScript thông qua thực hành, trong bài này, bạn sẽ được hướng dẫn từng bước xây dựng trò chơi "Đoán số" đơn giản.
What went wrong? Troubleshooting JavaScript
Trò chơi "Đoán số" trong bài trước mà bạn đã xây dựng, khả năng cao là chương trình của bạn không hoạt động như mong muốn. Đừng sợ - bài này sẽ giúp bạn không phải "vò đầu bức tai" trong những trường hợp như vậy bằng một vài mẹo đơn giản - tìm và chữa lỗi chương trình JavaScript.
Storing the information you need — Variables
Trong những bài trước bạn được tìm hiểu JavaScript là gì, khả năng ứng dụng của nó và cách kết hợp nó với các công nghệ web khác cũng như các tính năng cốt lõi nhìn từ góc độ tổng quát. Trong bài này chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với thành phần cơ bản nhất của JavaScript - "Các Biến".
Basic math in JavaScript — numbers and operators
Tiếp theo trong khóa học chúng ta sẽ thảo luận về toán học trong JavaScript - cách kết hợp các toán tử, toán hạng và các tính năng khác để vận dụng chúng một cách thành công.
Handling text — strings in JavaScript
Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về chuỗi (string) - tên gọi của các đoạn văn bản trong lập trình. Bài này tập trung vào những hiểu biết chung về chuỗi mà bạn thật sự cần phải biết khi học JavaScript như tạo chuỗi, escape quote trong chuỗi, xâu các chuỗi và kí tự cùng nhau.
Useful string methods
Giờ chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về chuỗi, hãy tiến thêm một bước nữa và bắt đầu nghĩ về những cách vận dụng hữu ích nào chúng ta có thể thực hiện trên chuỗi với các phương thức (methods) dựng sẵn như tìm độ dài (length) của chuỗi, xâu (join) và phân tách (split) chuỗi, tách kí tự từ một chuỗi vv...
Arrays
Trong bài cuối của mô-đun này, chúng ta sẽ được giới thiệu về mảng (arrays) - một cách tiện lợi để lưu trữ danh sách các phần tử của một dãy thông tin trong một tên biến duy nhất. Tìm hiểu tính hữu dụng của kiểu dữ liệu mảng, khám phá cách tạo mảng, nhận, thêm, xóa phần tử được lưu trữ trong mảng vv...

Bài Tập

Bài tập sau đây sẽ giúp bạn kiểm tra kiến thức JavaScript cơ bản được trình bày trong mô-đun.

Silly story generator
Trong bài tập này bạn sẽ ứng dụng những kiến thức trong mô-đun để tạo một ứng dụng thú vị. Ứng dụng của bạn có nhiệm vụ tạo ra những câu chuyện ngớ ngẩn một cách ngẫu nhiên. Chúc vui!