Django Tutorial - 8. Bölüm: Kullanıcı doğrulama ve izinler

Bu eğitimde size, kullanıcılara sizin sitenize kendi hesapları ile giriş yapabilmesi için, nasıl izin vereceğinizi, giriş yapmış ya da yapmamış olmaları durumuna ve izinlerine göre neler yapabileceklerini ve neleri görebileceklerini, nasıl kontrol edebileceğinizi göstereceğiz. Bu eğitimin parçası olarak, Yerel Kütüphane web sitesini, giriş sayfası, çıkış sayfası ve ödünç alınan kitapların görüntülenmesi için kullanıcı ve personele özel sayfalar ekleyerek geliştireceğiz.

Ön şartlar: Complete all previous tutorial topics, up to and including Django Tutorial Part 7: Sessions framework.
Amaç: Kullanıcı doğrulama ve izinlerin nasıl kurulacağı ve kullanılacağını anlamak.

Genel bakış

Django provides an authentication and authorisation ("permission") system, built on top of the session framework discussed in the previous tutorial, that allows you to verify user credentials and define what actions each user is allowed to perform. The framework includes built-in models for Users and Groups (a generic way of applying permissions to more than one user at a time), permissions/flags that designate whether a user may perform a task, forms and views for logging in users, and view tools for restricting content.

Note: According to Django the authentication system aims to be very generic, and so does not provide some features provided in other web authentication systems. Solutions for some common problems are available as third party packages. For example, throttling of login attempts and authentication against third parties (e.g. OAuth).

In this tutorial we'll show you how to enable user authentication in the LocalLibrary website, create your own login and logout pages, add permissions to your models, and control access to pages. We'll use the authentication/permissions to display lists of books that have been borrowed for both users and librarians.

The authentication system is very flexible, and you can build up your URLs, forms, views, and templates from scratch if you like, just calling the provided API to login the user. However, in this article we're going to use Django's "stock" authentication views and forms for our login and logout pages. We'll still need to create some templates, but that's pretty easy.

We'll also show you how to create permissions, and check on login status and permissions in both views and templates.

Doğrulamayı etkinleştirme

Doğrulama iskelet websitesini oluşturduğumuzda (tutorial 2'de) otomatik olarak etkinleştirilmiştir, bu yüzden bu noktada daha fazla bir şey yapmanız gerekmemektedir.

Not: django-admin startproject komutunu kullarak uygulamayı oluşturduğumuzda gerekli yapılandırmanın hepsi yapıldı. python manage.py migratekomutunu çağırdığımızda, kullanıcılar ve izinler için veri tabanı tabloları oluşturuldu.

Aşağıda gösterildiği gibi, yapılandırma, proje dosyasının (locallibrary/locallibrary/settings.py) INSTALLED_APPS ve MIDDLEWARE kısımlarında kurulmuştur:

INSTALLED_APPS = [
  ...
  'django.contrib.auth', #Core authentication framework and its default models.
  'django.contrib.contenttypes', #Django content type system (allows permissions to be associated with models).
  ....

MIDDLEWARE = [
  ...
  'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware', #Manages sessions across requests
  ...
  'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware', #Associates users with requests using sessions.
  ....

Kullanıcılar ve gruplar oluşturma

Tutorial 4'te Django admin sitesi'ne baktığımızda zaten ilk kullanıcınızı oluşturmuştunuz (python manage.py createsuperuser komutuyla oluşturulan bir superuser idi). Superuser'ımız zaten doğrulanmış ve tüm izinlere sahipti, bu yüzden normal bir site kullanıcısını temsilen bir test kullanıcısı oluşturmamız gerekmektedir. Yapmanın en hızlı yollarından biri olduğu için, locallibrary gruplarımızı ve websitesi oturumlarımızı oluşturmak için admin sitesini kullanıyor olacağız.

Not: Aşağıda gösterildiği gibi, ayrıca programatik olarak da kullanıcılar oluşturabilirsiniz. Örneğin, kullanıcıların kendi oturumlarını oluşturmalarını sağlayan bir arayüz geliştiriliyorsa, bunu yapmak zorunda kalabilirsiniz (kullancılara admin sitesine erişim vermemelisiniz).

from django.contrib.auth.models import User

# Create user and save to the database
user = User.objects.create_user('myusername', 'myemail@crazymail.com', 'mypassword')

# Update fields and then save again
user.first_name = 'John'
user.last_name = 'Citizen'
user.save()

Aşağıda ilk bir grup ve sonra bir kullanıcı oluşturacağız. Henüz kütüphane üyelerimize ekleme iznimiz olmasa da, sonrasında ihtiyacımız olursa, her bir üyeye ayrı ayrı eklemektense gruba tek bir seferde eklemek daha kolay olacaktır.

Geliştirme sunucusunu başlatın ve yerel web tarayıcınızda admin sitesine gidin (http://127.0.0.1:8000/admin/). Superuser hesabınız için kimlik bilgilerini kullanarak siteye giriş yapın. Admin sitesinin üst seviyesi, "django application" tarafından sıralanmış tüm modellerinizi görüntüler. Authentication and Authorisation kısmından, mevcut kayıtlarını görmek için Users veya Groups bağlantılarına tıklayabilirsiniz.

Admin site - add groups or users

İlk olarak kütüphane üyelerimiz için yeni bir grup oluşturalım.

 1. Yeni bir Group oluşturmak için Add düğmesine (Group'un yanındaki) tıklayın; grup için Name kısmına "Library Members" girin.Admin site - add group
 2. Grup için herhangi bir izne ihtiyacımız yok, bu yüzden yalnızca SAVE düğmesine basın (sizi gruplar listesine götürecek).

Şimdi yeni bir kullanıcı oluşturalım:

 1. Admin sitesinin anasayfasına geri gidin.
 2. Add user diyaloğunu açmak için Users'ın yanındaki Add düğmesine tıklayın.Admin site - add user pt1
 3. Test kullanıcınız için uygun bir Username ve Password/Password confirmation girin.
 4. Kullanıcıyı oluşturmak için SAVE düğmesine basın.

  Admin sitesi yeni kullanıcıyı oluşturacak ve hemen sizi username'inizi değiştirebileceğinz ve User modelin isteğe bağlı alanlarına bilgi ekleyebileceğiniz bir Change user ekranına götürecektir. Bu alanlar ad, soyad, e-posta adresi, kullanıcı durumu ve izinleri (yalnızca Active flag ayarlanmalı). Daha aşağıda kullanıcı grupları ve izinlerini belirleyebilir ve kullanıcıyla ilgili önemli tarihleri görebilirsiniz (katılım tarihi ve son giriş tarihi gibi).Admin site - add user pt2
 5. Groups kısmında, select Library Member group from the list of Available groups, and then press the right-arrow between the boxes to move it into the Chosen groups box.Admin site - add user to group
 6. We don't need to do anything else here, so just select SAVE again, to go to the list of users.

That's it! Now you have a "normal library member" account that you will be able to use for testing (once we've implemented the pages to enable them to login).

Note: You should try creating another library member user. Also, create a group for Librarians, and add a user to that too!

Doğrulama view'lerinizi kurma

Django's provides almost everything you need to create authentication pages to handle login, logout, and password management "out of the box". This includes an url mapper, views and forms, but it does not include the templates — we have to create our own!

In this section we show how to integrate the default system into the LocalLibrary website and create the templates. We'll put them in the main project URLs.

Note: You don't have to use any of this code, but it is likely that you'll want to because it makes things a lot easier. You'll almost certainly need to change the form handling code if you change your user model (an advanced topic!) but even so, you would still be able to use the stock view functions.

Note: In this case we could reasonably put the authentication pages, including the URLs and templates, inside our catalog application. However if we had multiple applications it would be better to separate out this shared login behaviour and have it available across the whole site, so that is what we've shown here!

Proje URL'leri

Add the following to the bottom of the project urls.py file (locallibrary/locallibrary/urls.py) file:

#Add Django site authentication urls (for login, logout, password management)
urlpatterns += [
  url(r'^accounts/', include('django.contrib.auth.urls')),
]

Navigate to the http://127.0.0.1:8000/accounts/ URL (note the trailing forward slash!) and Django will show an error that it could not find this URL, and listing all the URLs it tried. From this you can see the URLs that will work, for example:

Note: Using the above method adds the following urls with names in square brackets, which can be used to reverse the url mappings. You don't have to implement anything else — the above url mapping automatically maps the below mentioned URLs.

^accounts/login/$ [name='login']
^accounts/logout/$ [name='logout']
^accounts/password_change/$ [name='password_change']
^accounts/password_change/done/$ [name='password_change_done']
^accounts/password_reset/$ [name='password_reset']
^accounts/password_reset/done/$ [name='password_reset_done']
^accounts/reset/(?P<uidb64>[0-9A-Za-z_\-]+)/(?P<token>[0-9A-Za-z]{1,13}-[0-9A-Za-z]{1,20})/$ [name='password_reset_confirm']
^accounts/reset/done/$ [name='password_reset_complete']

Now try to navigate to the login URL (http://127.0.0.1:8000/accounts/login/). This will fail again, but with an error that tells you that we're missing the required template (registration/login.html) on the template search path. You'll see the following lines listed in the yellow section up the top:

Exception Type:  TemplateDoesNotExist
Exception Value:  registration/login.html

The next step is to create a registration directory on the search path and then add the login.html file.

Şablon dizini

The urls (and implicitly views) that we just added expect to find their associated templates in a directory /registration/ somewhere in the templates search path.

For this site we'll put our HTML pages in the templates/registration/ directory. This directory should be in your project root directory, i.e the same directory as as the catalog and locallibrary folders). Please create these folders now.

Note: Your folder structure should now look like the below:
locallibrary (django project folder)
   |_catalog
   |_locallibrary
   |_templates (new)
                |_registration

To make these directories visible to the template loader (i.e. to put this directory in the template search path) open the project settings (/locallibrary/locallibrary/settings.py), and update the TEMPLATES section's 'DIRS' line as shown.

TEMPLATES = [
  {
    ...
    'DIRS': ['./templates',],
    'APP_DIRS': True,
    ...

Login template

Important: The authentication templates provided in this article are very basic/slightly modified version of the Django demonstration login templates. You may need to customise them for your own use!

Create a new HTML file called /locallibrary/templates/registration/login.html. give it the following contents:

{% extends "base_generic.html" %}

{% block content %}

{% if form.errors %}
<p>Your username and password didn't match. Please try again.</p>
{% endif %}

{% if next %}
  {% if user.is_authenticated %}
  <p>Your account doesn't have access to this page. To proceed,
  please login with an account that has access.</p>
  {% else %}
  <p>Please login to see this page.</p>
  {% endif %}
{% endif %}

<form method="post" action="{% url 'login' %}">
{% csrf_token %}

<div>
 <td>{{ form.username.label_tag }}</td>
 <td>{{ form.username }}</td>
</div>
<div>
 <td>{{ form.password.label_tag }}</td>
 <td>{{ form.password }}</td>
</div>

<div>
 <input type="submit" value="login" />
 <input type="hidden" name="next" value="{{ next }}" />
</div>
</form>

{# Assumes you setup the password_reset view in your URLconf #}
<p><a href="{% url 'password_reset' %}">Lost password?</a></p>

{% endblock %}

This template shares some similarities with the ones we've seen before — it extends our base template and overrides the content block. The rest of the code is fairly standard form handling code, which we will discuss in a later tutorial. All you need to know for now is that this will display a form in which you can enter your username and password, and that if you enter invalid values you will be prompted to enter correct values when the page refreshes.

Navigate back to the login page (http://127.0.0.1:8000/accounts/login/) once you've saved your template, and you should see something like this:

Library login page v1

If you try to login that will succeed and you'll be redirected to another page (by default this will be http://127.0.0.1:8000/accounts/profile/). The problem here is that by default Django expects that after login you will want to be taken to a profile page, which may or may not be the case. As you haven't defined this page yet, you'll get another error!

Open the project settings (/locallibrary/locallibrary/settings.py) and add the text below to the bottom. Now when you login you should be redirected to the site home page by default.

# Redirect to home URL after login (Default redirects to /accounts/profile/)
LOGIN_REDIRECT_URL = '/'

Logout template

If you navigate to the logout url (http://127.0.0.1:8000/accounts/logout/) then you'll see some odd behaviour — your user will be logged out sure enough, but you'll be taken to the Admin logout page. That's not what you want, if only because the login link on that page takes you to the Admin login screen (and that is only available to users who have the is_staff permission).

Create and open /locallibrary/templates/registration/logged_out.html. Copy in the text below:

{% extends "base_generic.html" %}

{% block content %}
<p>Logged out!</p>

<a href="{% url 'login'%}">Click here to login again.</a>
{% endblock %}

This template is very simple. It just displays a message informing you that you have been logged out, and provides a link that you can press to go back to the login screen. If you go to the logout URL again you should see this page:

Library logout page v1

Password reset templates

The default password reset system uses email to send the user a reset link. You need to create forms to get the user's email address, send the email, allow them to enter a new password, and to note when the whole process is complete.

The following templates can be used as a starting point.

Password reset form

This is the form used to get the user's email address (for sending the password reset email). Create /locallibrary/templates/registration/password_reset_form.html, and give it the following contents:

{% extends "base_generic.html" %}
{% block content %}

<form action="" method="post">{% csrf_token %}
  {% if form.email.errors %} {{ form.email.errors }} {% endif %}
    <p>{{ form.email }}</p>
  <input type="submit" class="btn btn-default btn-lg" value="Reset password" />
</form>

{% endblock %}

Password reset done

This form is displayed after your email address has been collected. Create /locallibrary/templates/registration/password_reset_done.html, and give it the following contents:

{% extends "base_generic.html" %}
{% block content %}
<p>We've emailed you instructions for setting your password. If they haven't arrived in a few minutes, check your spam folder.</p>
{% endblock %}

Password reset email

This template provides the text of the HTML email containing the reset link that we will send to users. Create /locallibrary/templates/registration/password_reset_email.html, and give it the following contents:

Someone asked for password reset for email {{ email }}. Follow the link below:
{{ protocol}}://{{ domain }}{% url 'password_reset_confirm' uidb64=uid token=token %}

Password reset confirm

This page is where you enter your new password after clicking the link in the password-reset email. Create /locallibrary/templates/registration/password_reset_confirm.html, and give it the following contents:

{% extends "base_generic.html" %}

{% block content %}

  {% if validlink %}
    <p>Please enter (and confirm) your new password.</p>
    <form action="" method="post">
      <div style="display:none">
        <input type="hidden" value="{{ csrf_token }}" name="csrfmiddlewaretoken">
      </div>
      <table>
        <tr>
          <td>{{ form.new_password1.errors }}
            <label for="id_new_password1">New password:</label></td>
          <td>{{ form.new_password1 }}</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>{{ form.new_password2.errors }}
            <label for="id_new_password2">Confirm password:</label></td>
          <td>{{ form.new_password2 }}</td>
        </tr>
        <tr>
          <td></td>
          <td><input type="submit" value="Change my password" /></td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  {% else %}
    <h1>Password reset failed</h1>
    <p>The password reset link was invalid, possibly because it has already been used. Please request a new password reset.</p>
  {% endif %}

{% endblock %}

Password reset complete

This is the last password-reset template, which is displayed to notify you when the password reset has succeeded. Create /locallibrary/templates/registration/password_reset_complete.html, and give it the following contents:

{% extends "base_generic.html" %}
{% block content %}

<h1>The password has been changed!</h1>
<p><a href="{% url 'login' %}">log in again?</a></p>

{% endblock %}

Testing the new authentication pages

Now that you've added the URL configuration and created all these templates, the authentication pages should now just work!

You can test the new authentication pages by attempting to login and then logout your superuser account using these URLs:

You'll be able to test the password reset functionality from the link in the login page. Be aware that Django will only send reset emails to addresses (users) that are already stored in its database!

Note: The password reset system requires that your website supports email, which is beyond the scope of this article, so this part won't work yet. To allow testing, put the following line at the end of your settings.py file. This logs any emails sent to the console (so you can copy the password reset link from the console).

EMAIL_BACKEND = 'django.core.mail.backends.console.EmailBackend'

For more information, see Sending email (Django docs).

Testing against authenticated users

This section looks at what we can do to selectively control content the user sees based on whether they are logged in or not.

Testing in templates

You can get information about the currently logged in user in templates with the {{ user }} template variable (this is added to the template context by default when you set up the project as we did in our skeleton).

Typically you will first test against the {{ user.is_authenticated }} template variable to determine whether the user is eligible to see specific content. To demonstrate this, next we'll update our sidebar to display a "Login" link if the user is logged out, and a "Logout" link if they are logged in.

Open the base template (/locallibrary/catalog/templates/base_generic.html) and copy the following text into the sidebar block, immediately before the endblock template tag.

 <ul class="sidebar-nav">

  ...

  {% if user.is_authenticated %}
   <li>User: {{ user.get_username }}</li>
   <li><a href="{% url 'logout'%}?next={{request.path}}">Logout</a></li>
  {% else %}
   <li><a href="{% url 'login'%}?next={{request.path}}">Login</a></li>
  {% endif %} 
 </ul>

As you can see, we use if-else-endif template tags to conditionally display text based on whether {{ user.is_authenticated }} is true. If the user is authenticated then we know that we have a valid user, so we call {{ user.get_username }} to display their name.

We create the login and logout link URLs using the url template tag and the names of the respective URL configurations. Note also how we have appended ?next={{request.path}} to the end of the URLs. What this does is add a URL parameter next containing the address (URL) of the current page, to the end of the linked URL. After the user has successfully logged in/out, the views will use this "next" value to redirect the user back to the page where they first clicked the login/logout link.

Note: Try it out! If you're on the home page and you click Login/Logout in the sidebar, then after the operation completes you should end up back on the same page.

Testing in views

If you're using function-based views, the easiest way to restrict access to your functions is to apply the login_required decorator to your view function, as shown below. If the user is logged in then your view code will execute as normal. If the user is not logged in, this will redirect to the login URL defined in the project settings (settings.LOGIN_URL), passing the current absolute path as the next URL parameter. If the user succeeds in logging in then they will be returned back to this page, but this time authenticated.

from django.contrib.auth.decorators import login_required

@login_required
def my_view(request):
  ...

Note: You can do the same sort of thing manually by testing on request.user.is_authenticated, but the decorator is much more convenient!

Similarly, the easiest way to restrict access to logged-in users in your class-based views is to derive from LoginRequiredMixin. You need to declare this mixin first in the super class list, before the main view class.

from django.contrib.auth.mixins import LoginRequiredMixin

class MyView(LoginRequiredMixin, View):
  ...

This has exactly the same redirect behaviour as the login_required decorator. You can also specify an alternative location to redirect the user to if they are not authenticated (login_url), and a URL parameter name instead of "next" to insert the current absolute path (redirect_field_name).

class MyView(LoginRequiredMixin, View):
  login_url = '/login/'
  redirect_field_name = 'redirect_to'

For additional detail, check out the Django docs here.

Example — listing the current user's books

Now that we know how to restrict a page to a particular user, lets create a view of the books that the current user has borrowed.

Unfortunately we don't yet have any way for users to borrow books! So before we can create the book list we'll first extend the BookInstance model to support the concept of borrowing and use the Django Admin application to loan a number of books to our test user.

Models

First we're going to have to make it possible for users to have a BookInstance on loan (we already have a status and a due_back date, but we don't yet have any association between this model and a User. We'll create one using a ForeignKey (one-to-many) field. We also need an easy mechanism to test whether a loaned book is overdue.

Open catalog/models.py, and import the User model from django.contrib.auth.models (add this just below the previous import line at the top of the file, so User is available to subsequent code that makes use of it):

from django.contrib.auth.models import User

Next add the borrower field to the BookInstance model:

borrower = models.ForeignKey(User, on_delete=models.SET_NULL, null=True, blank=True)

While we're here, lets add a property that we can call from our templates to tell if a particular book instance is overdue. While we could calculate this in the template itself, using a property as shown below will be much more efficient.

from datetime import date

@property
def is_overdue(self):
  if self.due_back and date.today() > self.due_back:
    return True
  return False

Note: We first verify whether due_back is empty before making a comparison. An empty due_back field would cause Django to throw an error instead of showing the page: empty values are not comparable. This is not something we would want our users to experience!

Now that we've updated our models, we'll need to make fresh migrations on the project and then apply those migrations:

python3 manage.py makemigrations
python3 manage.py migrate

Admin

Now open catalog/admin.py, and add the borrower field to the BookInstanceAdmin class in both the list_display and the fieldsets as shown below. This will make the field visible in the Admin section, so that we can assign a User to a BookInstance when needed.

@admin.register(BookInstance)
class BookInstanceAdmin(admin.ModelAdmin):
  list_display = ('book', 'status', 'borrower', 'due_back', 'id')
  list_filter = ('status', 'due_back')

  fieldsets = (
    (None, {
      'fields': ('book','imprint', 'id')
    }),
    ('Availability', {
      'fields': ('status', 'due_back','borrower',)
    }),
  )

Loan a few books

Now that its possible to loan books to a specific user, go and loan out a number of BookInstance records. Set their borrowed field to your test user, make the status "On loan" and set due dates both in the future and the past.

Note: We won't spell the process out, as you already know how to use the Admin site!

On loan view

Now we'll add a view for getting the list of all books that have been loaned to the current user. We'll use the same generic class-based list view we're familiar with, but this time we'll also import and derive from LoginRequiredMixin, so that only a logged in user can call this view. We will also choose to declare a template_name, rather than using the default, because we may end up having a few different lists of BookInstance records, with different views and templates.

Add the following to catalog/views.py:

from django.contrib.auth.mixins import LoginRequiredMixin

class LoanedBooksByUserListView(LoginRequiredMixin,generic.ListView):
  """
  Generic class-based view listing books on loan to current user.
  """
  model = BookInstance
  template_name ='catalog/bookinstance_list_borrowed_user.html'
  paginate_by = 10

  def get_queryset(self):
    return BookInstance.objects.filter(borrower=self.request.user).filter(status__exact='o').order_by('due_back')

In order to restrict our query to just the BookInstance objects for the current user, we re-implement get_queryset() as shown above. Note that "o" is the stored code for "on loan" and we order by the due_back date so that the oldest items are displayed first.

URL conf for on loan books

Now open /catalog/urls.py and add an url() pointing to the above view (you can just copy the text below to the end of the file).

urlpatterns += [
  url(r'^mybooks/$', views.LoanedBooksByUserListView.as_view(), name='my-borrowed'),
]

Template for on loan books

Now all we need to do for this page is add a template. First, create the template file /catalog/templates/catalog/bookinstance_list_borrowed_user.html and give it the following contents:

{% extends "base_generic.html" %}

{% block content %}
  <h1>Borrowed books</h1>

  {% if bookinstance_list %}
  <ul>

   {% for bookinst in bookinstance_list %}
   <li class="{% if bookinst.is_overdue %}text-danger{% endif %}">
    <a href="{% url 'book-detail' bookinst.book.pk %}">{{bookinst.book.title}}</a> ({{ bookinst.due_back }})
   </li>
   {% endfor %}
  </ul>

  {% else %}
   <p>There are no books borrowed.</p>
  {% endif %}
{% endblock %}

This template is very similar to those we've created previously for the Book and Author objects. The only thing "new" here is that we check the method we added in the model (bookinst.is_overdue) and use it to change the colour of overdue items.

When the development server is running, you should now be able to view the list for a logged in user in your browser at http://127.0.0.1:8000/catalog/mybooks/. Try this out with your user logged in and logged out (in the second case, you should be redirected to the login page).

Add the list to the sidebar

The very last step is to add a link for this new page into the sidebar. We'll put this in the same section where we display other information for the logged in user.

Open the base template (/locallibrary/catalog/templates/base_generic.html) and add the line in bold to the sidebar as shown.

 <ul class="sidebar-nav">
  {% if user.is_authenticated %}
  <li>User: {{ user.get_username }}</li>
  <li><a href="{% url 'my-borrowed' %}">My Borrowed</a></li>
  <li><a href="{% url 'logout'%}?next={{request.path}}">Logout</a></li>
  {% else %}
  <li><a href="{% url 'login'%}?next={{request.path}}">Login</a></li>
  {% endif %}
 </ul>

Nasıl görünüyor?

Herhangi bir kullanıcı giriş yaptığında, aşağıda görüntülendiği şekilde, kenar çubuğunda My Borrowed bağlantısını ve kitaplar listesini görecekler (ilk kitabın due date'i yok, bir sonraki tutorial'da gidereceğimiz bir bug!).

Library - borrowed books by user

İzinler

İzinler modellerle ilişklidir ve izni olan bir kullanıcı tarafından bir modele uygulanabilecek operasyonları tanımlar. Varsayılan olarak, Django otomatik olarak tüm modellere add, change ve delete izinlerini verir, which izinli kullanıcıların admin sitesi aracılığıyla ilgili eylemleri uygulamaasını sağlar. You can define your own permissions to models and grant them to specific users. You can also change the permissions associated with different instances of the same model.

Testing on permissions in views and templates is then very similar for testing on the authentication status (and in fact, testing for a permission also tests for authentication).

Models

Defining permissions is done on the model "class Meta" section, using the permissions field. You can specify as many permissions as you need in a tuple, each permission itself being defined in a nested tuple containing the permission name and permission display value. For example, we might define a permission to allow a user to mark that a book has been returned as shown:

class BookInstance(models.Model):
  ...
  class Meta:
    ...
    permissions = (("can_mark_returned", "Set book as returned"),)  

We could then assign the permission to a "Librarian" group in the Admin site.

Open the catalog/models.py, and add the permission as shown above. You will need to re-run your migrations (call python3 manage.py makemigrations and python3 manage.py migrate) to update the database appropriately.

Templates

The current user's permissions are stored in a template variable called {{ perms }}. You can check whether the current user has a particular permission using the specific variable name within the associated Django "app" — e.g. {{ perms.catalog.can_mark_returned }} will be True if the user has this permission, and False otherwise. We typically test for the permission using the template {% if %} tag as shown:

{% if perms.catalog.can_mark_returned %}
  <!-- We can mark a BookInstance as returned. -->
  <!-- Perhaps add code to link to a "book return" view here. -->
{% endif %}

Views

Permissions can be tested in function view using the permission_required decorator or in a class-based view using the PermissionRequiredMixin. The pattern and behaviour are the same as for login authentication, though of course you might reasonably have to add multiple permissions.

Function view decorator:

from django.contrib.auth.decorators import permission_required

@permission_required('catalog.can_mark_returned')
@permission_required('catalog.can_edit')
def my_view(request):
  ...

Permission-required mixin for class-based views.

from django.contrib.auth.mixins import PermissionRequiredMixin

class MyView(PermissionRequiredMixin, View):
  permission_required = 'catalog.can_mark_returned'
  # Or multiple permissions
  permission_required = ('catalog.can_mark_returned', 'catalog.can_edit')
  # Note that 'catalog.can_edit' is just an example
  # the catalog application doesn't have such permission!

Example

We won't update the LocalLibrary here; perhaps in the next tutorial!

Challenge yourself

Earlier in this article we showed you how to create a page for the current user listing the books that they have borrowed. The challenge now is to create a similar page that is only visible for librarians, that displays all books that have been borrowed, and which includes the name of each borrower.

You should be able to follow the same pattern as for the other view. The main difference is that you'll need to restrict the view to only librarians. You could do this based on whether the user is a staff member (function decorator: staff_member_required, template variable: user.is_staff) but we recommend that you instead use the can_mark_returned permission and PermissionRequiredMixin, as described in the previous section.

Important: Remember not to use your superuser for permissions based testing (permission checks always return true for superusers, even if a permission has not yet been defined!). Instead create a librarian user, and add the required capability.

When you are finished, your page should look something like the screenshot below.

All borrowed books, restricted to librarian

Summary

Excellent work — you've now created a website that library members can login into and view their own content, and that librarians (with the correct permission) can use to view all loaned books and their borrowers. At the moment we're still just viewing content, but the same principles and techniques are used when you want to start modifying and adding data.

In our next article we'll look at how you can use Django forms to collect user input, and then start modifying some of our stored data.

See also