เริ่มต้นกับ Javascript

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

ในบทแรกนี้ ก่อนจะพาคุณไปสู่ประสบการณ์เขียน JavaScript ครั้งแรก เราจะมาตอบคำถามพื้นฐานอย่างเช่น JavaScript คืออะไร มีหน้าตาอย่างไร และทำอะไรได้บ้าง  หลังจากนั้นเราจะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างสำคัญๆบางอย่าง เช่น ตัวแปร (variables), สตริง (string), ตัวเลข (numbers) และอาร์เรย์ (arrays) 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มต้น

ก่อนที่จะเริ่มบทนี้ คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ JavaScript มาก่อนแต่ควรจะมีความคุ้นเคยกับ HTML และ CSS มาบ้าง คุณควรจะศึกษาเนื้อหาเหล่านี้ก่อนที่จะเริ่มศึกษา JavaScript

หมายเหตุ: ถ้าหากว่าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเบล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ไม่สามารถสร้าง files ได้ คุณสามารถทดลอง code ตัวอย่างเกือบทั้งหมดได้ในเว็บเขียนโปรแกรมออนไลน์เช่น JSBin หรือ Thimble 

ไกด์

JavaScript คืออะไร?
ยินดีต้อนรับสู่คอร์ส MDN JavaScript สำหรับผู้เริ่มต้น! ในบทความแรกนี้เราจะพาไปดู Javascript กับในแบบคร่าว ๆ เพื่อที่จะตอบคำถาม เช่น "มันคืออะไร?", and "มันทำอะไรบ้าง?" เพื่อที่ะสร้างความมั่นใจว่าคุณจะรู้สึกคุ้นเคยกับวัตถุประสงค์ของ Javascript
A first splash into JavaScript
ตอนนี้คุณก็เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีของ Javascript ไปแล้ว แล้วเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างละ we are going to give you a crash course in the basic features of JavaScript via a completely practical tutorial. Here you'll build up a simple "Guess the number" game, step by step.
What went wrong? Troubleshooting JavaScript
When you built up the "Guess the number" game in the previous article, you may have found that it didn't work. Never fear — this article aims to save you from tearing your hair out over such problems by providing you with some simple tips on how to find and fix errors in JavaScript programs.
Storing the information you need — Variables
After reading the last couple of articles you should now know what JavaScript is, what it can do for you, how you use it alongside other web technologies, and what its main features look like from a high level. In this article we will get down to the real basics, looking at how to work with most basic building blocks of JavaScript — Variables.
Basic math in JavaScript — numbers and operators
At this point in the course we discuss maths in JavaScript — how we can combine operators and other features to successfully manipulate numbers to do our bidding.
Handling text — strings in JavaScript
Next we'll turn our attention to strings — this is what pieces of text are called in programming. In this article we'll look at all the common things that you really ought to know about strings when learning JavaScript, such as creating strings, escaping quotes in string, and joining them together.
Useful string methods
Now we've looked at the very basics of strings, let's move up a gear and start thinking about what useful operations we can do on strings with built-in methods, such as finding the length of a text string, joining and splitting strings, substituting one character in a string for another, and more.
Arrays
In the final article of this module, we'll look at arrays — a neat way of storing a list of data items under a single variable name. Here we look at why this is useful, then explore how to create an array, retrieve, add, and remove items stored in an array, and more besides.

Assessments

The following assessment will test your understanding of the JavaScript basics covered in the guides above.

Silly story generator
In this assessment you'll be tasked with taking some of the knowledge you've picked up in this module's articles and applying it to creating a fun app that generates random silly stories. Have fun!