Window.scrollbars

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

The Window.scrollbars property returns the scrollbars object, whose visibility can be checked.

Syntax

objRef = window.scrollbars

Example

The following complete HTML example shows how the visible property of the scrollbars object is used.

<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Various DOM Tests</title>
  <script>
    let visibleScrollbars = window.scrollbars.visible;
  </script>
</head>
<body>
  <p>Various DOM Tests</p>
</body>
</html>

Specifications

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'Window.scrollbars' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of 'Window.scrollbars' in that specification.
Recommendation  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
scrollbarsChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

See also