Canvas

Dokumentaatio

HTML5:een lisätty HTML <canvas> (en-US)-elementti on elementti, jota voidaan käyttää grafiikan piirtämiseen skriptaamalla (tavallisesti JavaScript-kielellä). Sitä voidaan käyttää esimerkiksi diagrammojen piirtämiseen, valokuvayhdistelmien tekemiseen, animaatioiden luomiseen ja jopa ajantasaiseen video-käsittelyyn.

Mozilla-sovellukset saivat <canvas>-tuen Gecko 1.8-versiosta alkaen (toisin sanoen Firefox 1.5:stä lähtien). Elementin esitteli alunperin Apple OS X-käyttöjärjestelmä Dashboard- ja Safari-sovelluksissa. Internet Explorer tukee <canvas>:ia versiosta 9 lähtien; IE-selaimen aiemmissa versioissa webbisivulle voidaan tehokkaasti lisätä <canvas>-tuki Googlen Explorer Canvas-hankkeen skriptillä. Google Chrome ja Opera 9 tukevat myös <canvas>:ia.

WebGL käyttää myös <canvas>-elementtiä 3D-grafiikan laitteistokiihdytykseen webbisivuilla.

Spesifikaatio
Elementti <canvas> on osa WhatWG Web applications 1.0 -spesifikaatiota, joka tunnetaan myös nimellä HTML5.
Canvas-oppikurssi
Laaja oppikurssi, joka kattaa sekä <canvas>-peruskäytön että sen edistyneemmät ominaisuudet.
Koodikatkelma:Canvas
Joitakin <canvas>:iin liittyviä koodikatkelmia.
Canvas-esimerkkejä
Muutama <canvas>-esittelyohjelma.
DOM-objektien piirtäminen canvas-elementtiin
Kuinka piirtää canvas-komponenttiin DOM-sisältö, kuten HTML-elementit.
Perussädeheittäjä
Canvasia käyttävä sädejäljitysanimaation esittelyohjelma.
Canvas DOM -rajapinnat
Canvas DOM -rajapinnat Gecko-alustalla.

Yhteisö

Resurssit

Kirjastot

  • libCanvas on tehokas ja kevyt canvas-ympäristö
  • Processing.js on toiseen käyttöympäristöön siirretty Prosessin visualisointikieli
  • EaselJS on kirjasto, jossa on Flash-tyyppinen sovellusohjelmointirajapinta (API)
  • PlotKit on taulukko- ja grafiikkakirjasto
  • Rekapi on avainkehys-animaatioympäristön sovellusohjelmointirajapinta Canvasille
  • PhiloGL on WebGL-ympäristö datan visualisointiin, luovaan koodaukseen ja pelikehitykseen.
  • JavaScript InfoVis Toolkit luo vuorovaikutteisia 2D Canvas -datavisualisointeja webbiin.
  • Frame-Engine on sovellusten ja pelin kehitysympäristö