JavaScript

JavaScript (en-US) on ohjelmointikieli, joka mahdollistaa monimutkaisten asioiden toteuttamisen web-sivuille — web-sivut tekevät aina enemmän, kuin vain ovat siellä ja näyttävät muutumatonta sisältöä katsottavaksesi — näyttävät ajankohtaisia sisältöpäivityksiä, vuorovaikutteisia karttoja, animoituja 2D/3D grafiikoita tai vierittävät video jukebokseja, jne, — voit lyödä vetoa, että JavaScript on todennäköisesti osallisena tähän.

Oppimispolku

JavaScript on luultavasti vaikeampi oppia, kuin siihen liittyvät tekniikat, kuten HTML ja CSS. Ennen kuin yrität opetella JavaScriptiä, sinun kannattaa ehdottomasti ensin tutustua ainakin näihin kahteen teknikkaan, ja ehkä muihinkin. Aloita seuraavista moduuleista:

Aiempi kokemus muista ohjelmointikielistä voi myös auttaa.

JavaScriptin perusteiden tultua tutuiksi, sinun pitäisi olla kykeneväinen oppimaan lisää edistyneemmistä aiheista, esimerkiksi:

Moduulit

Tämä aihe sisältää seuraavat moduulit, ehdotetussa opiskelujärjestyksessä.

JavaScript ensimmäiset askeleet
Ensimmäisessä JavaScript-moduulissamme, vastaamme ensiksi joihinkin peruskysymyksiin, kuten “Mikä on JavaScript”, “Miltä se näyttää?” ja “Mitä se voi tehdä?”, ennen kuin annamme sinulle ensimmäisen käytännön kokemuksen JavaScriptin kirjoittamisesta. Tämän jälkeen me käsittelemme joitakin keskeisiä JavaScriptin ominaisuuksia yksityiskohtaisesti, kuten muuttujat, merkkijonot, luvut ja taulukot.
JavaScriptin rakenneosat

Tässä moduulissa jatkamme kattavaa JavaScriptin keskeisten perusominaisuuksien läpikäyntiä, kääntäen huomiomme yleisimmin käytettyihin koodilohkojen tyyppeihin, kuten ehtolauseet, silmukat, funktiot ja tapahtumat. Olet nähnyt nämä jutut jo tällä kurssilla, mutta vain ohimennen - tässä käsitellään erityisesti niitä.

Esittelyssä JavaScript objektit
JavaScriptissä useimmat keskeiset ominaisuudet ovat objekteja, merkkijonoista ja taulukoista JavaScriptin päälle rakennettuihin selain API:hin. Voit jopa tehdä omia olioita yhdistämään toisiinsa liittyvät funktiot ja muuttujat tehokkaaksi paketiksi. Sinun on tärkeää ymmärtää JavaScriptin oliopohjainen luonne, jos haluat viedä eteenpäin tietämystäsi kielestä ja kirjoittaa tehokasta koodia, siksi olemme tehneet tämän moduulin, auttamaan sinua. Täällä opetamme olioiden teoriaa ja syntaksia yksityiskohtaisesti, katsomme kuinka luoda oma olio ja selitämme mitä JSON-tieto on ja kuinka työskennellä sen kanssa.
Asiakas-puolen web API:t
Kun kirjoitetaan asiakas-puolen JavaScriptiä web-sivuille tai sovelluksiin, et mene kovin pitkälle, ennen kuin aloitat käyttämään API:ja - rajapintoja selaimen ja käyttöjärjestelmään eri osioiden käsittelemiseen sivuston ollessa käynnissä, tai jopa toiselta web-sivulta tai palvelusta tulevan tiedon käsittelemiseen. Tässä moduulissa tutkimme mitä API:t ovat ja kuinka käyttää joitakin yleisimpiä API:ja, joihin tulet törmäämään usein kehitystyössä.

Katso myös

MDN JavaScript
Tärkein tuloportti MDN:n JavaScript-dokumentaation ytimeen - täältä löydät laajat referenssiasiakirjat kaikkiin JavaScript-kielen osiin, ja joitakin edistyneitä tutoriaaleja, jotka on suunnattu kokeneille JavaScriptareille.
Koodauksen matematiikka
Erinomainen videotutoriaalien sarja oppia matematiikkaa, jota sinun tulee ymmärtää, ollaksesi tehokas ohjelmoija, tehnyt Keith Peters.