<div>

L'element HTML <div> (o Element de divisió de document HTML) és un contàiner genèric per contingut dinàmic, el qual no representa res inherentment. Es pot utilitzar per agrupar elements per a fins d'estil (utilitzant els atributs class o id), o perquè comparteixen valors d'atribut, com ara lang. Només s'hauria de fer servir quan cap altre element semàntic (com ara <article> o <nav>) sigui apropiat.

Categories de contingut Contingut dinàmic, contingut palpable.
Contingut permès Contingut dinàmic.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permessos Qualsevol element que accepti contingut dinàmic.
Interfície DOM HTMLDivElement

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

L'atribut align és obsolet; no el feu servir més.

Exemples

<div>
  <p>Aquí qualsevol tipus de contingut. Com ara &lt;p&gt;, &lt;table&gt;. El que sigui!</p>
</div>

Resultat

Aquí qualsevol tipus de contingut. Com ara <p>, <table>. El que sigui!

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
HTML Living Standard
The definition of '<div>' in that specification.
Living Standard Cap canvi des de la última instantània
HTML5
The definition of '<div>' in that specification.
Recommendation align és obsolet
HTML 4.01 Specification
The definition of '<div>' in that specification.
Recommendation  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també