JavaScript building blocks

En aquest mòdul, continuem la nostra cobertura de totes les funcions fonamentals de JavaScript, centrant la nostra atenció en els tipus de bloc de codi que es troben sovint, com ara declaracions condicionals, bucles, funcions i esdeveniments. Ja heu vist aquestes coses al curs, però només de passada, aquí discutirem tot de manera detallada.

Prerequisits

Abans de començar aquest mòdul, hauríeu d'estar familiaritzats amb els conceptes bàsics d'HTML i CSS, i hauireu d'haver treballat el mòdul anterior, Primeres PAsses en JavaScript.

Nota: Si esteu treballant en un ordinador / tauleta / altre dispositiu on no té la capacitat de crear els vostres propis fitxers, podeu provar (la majoria d') els exemples de codi en un programa de codificació en línia com ara JSBin or Thimble.

Guides

Prenent decisions al teu codi - condicionals
En qualsevol llenguatge de programació, el codi necessita prendre decisions i dur a terme accions d'acord amb els diferents inputs. Per exemple, en un joc, si el nombre de vides del jugador és 0, llavors s'acaba el joc. En una aplicació meteorològica, si es mira al matí, mostra un gràfic de la sortida del sol, però mostra estrelles i una lluna si és de nit. En aquest article explorarem com funcionen les estructures condicionals en JavaScript.
Programant bucles
De vegades necessites realitzar una tasca més d'una vegada. Per exemple, mirant dins una llista de noms. En la programació, els bucles realitzen aquest treball molt bé. Aquí veurem estructures de bucle a JavaScript.
Funcions — blocs de codi reutilitzables
Un altre concepte essencial de la programació és la funció. Les funcions us permeten emmagatzemar un fragment de codi que fa una única tasca dins d'un bloc definit, i després es crida a aquest codi quan es necessiti utilitzant un únic comandament curt, en lloc d'haver d'escriure el mateix codi diverses vegades. En aquest article explorarem conceptes fonamentals darrere de funcions com la sintaxi bàsica, com invocar i definir funcions, abast i paràmetres.
Construeix la teva pròpia funció
Amb la majoria de la teoria essencial tractada anteriorment, aquest article proporciona una experiència pràctica. Aquí practicareu amb la creació de la vostra pròpia funció personalitzada. Al llarg del camí, també explicarem alguns detalls útils sobre el tractament de funcions.
Retorn de valors a les funcions
L'últim concepte essencial que has de saber sobre una funció és el retorn de valors. Algunes funcions no retornen un valor significatiu després de la finalització, però d'altres ho fan. És important entendre quins són els seus valors, com utilitzar-los en el codi i com fer que les nostres pròpies funcions personalitzades retornin valors útils.
Introducció als esdeveniments
Els esdeveniments (Events) són accions que ocorren en el sistema que estam programant, on el sistema ens informa perquè puguem respondre d'alguna manera si ho desitjam. Per exemple, si l'usuari fa clic a un botó d'una pàgina web, potser vulgueu respondre a aquesta acció mostrant un quadre d'informació. En aquest article final anem a parlar sobre alguns conceptes importants que envolten els esdeveniments, i veure com funcionen en els navegadors.

Avaluacions

La següent avaluació comprovarà la comprensió dels aspectes bàsics de JavaScript que es detallen a les guies anteriors.

Image gallery
Ara que hem examinat els fonaments bàsics de JavaScript, provarem els teus coneixements de bucles, funcions, condicionals i esdeveniments mitjançant la construcció d'un article bastant comú que veureu en molts llocs web: una galeria d'imatges amb Javascript.