PUT

Метод HTTP запиту PUT створює новий ресурс або замінює представлення цільового ресурсу даними відправленими у тілі запиту.

Різниця між PUT та POST полягає у тому, що PUT є ідемпотентним: викликаючи його один або кілька разів з одним набором даних продукується той самий результат (тобто немає сторонніх ефектів), у той час, коли, множинні виклики POST можуть мати сторонні ефекти.

Має тіло запиту Так
Успішна відповідь має тіло Ні
Safe Ні
Idempotent Так
Cacheable Ні
Дозволений у HTML формах Ні

Синтаксис

PUT /new.html HTTP/1.1 

Приклад

Запит

PUT /new.html HTTP/1.1
Host: example.com
Content-type: text/html
Content-length: 16

<p>Новий файл</p>

Відповіді

Якщо цільовий ресурс не містить відправляємої сутності і PUT запит створює її, сервер має проінформувати клієнтський додаток про створення, відправивши у відповідь 201 (Created)

HTTP/1.1 201 Created
Content-Location: /new.html

Якщо цільовий ресурс містить відправляєму сутність і сутність була успішно мутована (тобто оновлена), відповідно до даних у тілі запиту, сервер має відправити у відповідь або 200 (OK), або 204 (No Content), щоб проінформувати клієнт про успішне завершення запиту.

HTTP/1.1 204 No Content
Content-Location: /existing.html

Специфікації

Специфікація Назва
RFC 7231, section 4.3.4: PUT Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content

Підтрімка браузерами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
PUTChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Дивіться також