element.onmousedown

Podsumowanie

Własność onmousedown zwraca kod obsługi zdarzenia onMouseDown w bieżącym elemencie.

Składnia

event handling code = element.onMouseDown

Uwagi

Zdarzenie mousedown jest wywołane kiedy użytkownik naciśnie lewy przycisk.

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią specyfikacji.