Het HTML <figcaption> element vertegenwoordigt een bijschrift/opschrift of een legende die bij een figure of afbeelding hoort en die de rest van de data omschrijft van het <figure> element,  wat zijn directe voorouder is.

Dit betekent dat  <figcaption> het eerste of het laatste element kan zijn binnen een <figure> blok. Ook is het HTML Figcaption Element optioneel. Indien dat niet het geval is dan zal het hoodelement van de figuur geen bijschrift/opschrift hebben.

Inhoudscategorieën Geen.
Toegestaande inhoud Flow content.
Tag omission None, both the starting and ending tag are mandatory.
Bovenliggende toegestaande elementen Een <figure> element; het<figcaption> element moet het eerste of het laatste child zijn.
DOM interface HTMLElement

Attributen

Dit element bevat ook de  global attributes.

Voorbeelden

Ga naar de <figure> pagina voor voorbeelden van <figcaption>.

Specificaties

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of '<figcaption>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<figcaption>' in that specification.
Recommendation  

Browser compatibiliteit

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 8 4.0 (2.0) 9.0 11.10 5.1
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 3.0 4.0 (2.0) 9.0 11.0 5.1 (iOS 5.0)

Zie ook

Documentlabels en -medewerkers

 Aan deze pagina hebben bijgedragen: chrisdavidmills, Ditger
 Laatst bijgewerkt door: chrisdavidmills,