<figcaption>

Het HTML <figcaption> element vertegenwoordigt een bijschrift/opschrift of een legende die bij een figure of afbeelding hoort en die de rest van de data omschrijft van het <figure> element,  wat zijn directe voorouder is.

Dit betekent dat  <figcaption> het eerste of het laatste element kan zijn binnen een <figure> blok. Ook is het HTML Figcaption Element optioneel. Indien dat niet het geval is dan zal het hoodelement van de figuur geen bijschrift/opschrift hebben.

Inhoudscategorieën Geen.
Toegestaande inhoud Flow content.
Tag omission None, both the starting and ending tag are mandatory.
Bovenliggende toegestaande elementen Een <figure> element; het<figcaption> element moet het eerste of het laatste child zijn.
DOM interface HTMLElement

Attributen

Dit element bevat ook de  global attributes.

Voorbeelden

Ga naar de <figure> pagina voor voorbeelden van <figcaption>.

Specificaties

Browser compatibiliteit

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 8 4.0 (2.0) 9.0 11.10 5.1
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 3.0 4.0 (2.0) 9.0 11.0 5.1 (iOS 5.0)

Zie ook