<abbr>

Samenvatting

Het HTML Abbreviation element (<abbr>) geeft de mogelijkheid om een afkorting aan te geven en geeft optioneel de mogelijkheid voor het geven van een volledige omschrijving. Indien het title attribuut wordt opgegeven in het element, hoort deze de volledige omschrijving te bevatten en niets anders.

<p>Ik kan <abbr title="Hypertext Markup Language">HTML</abbr></p>

Bekijk meer verdiepende voorbeelden in het artikel Hoe markeer je afkortingen om ze te verduidelijken.

DOM Interface HTMLElement (en-US)
Inhoud categorieën Flow content, phrasing content, palpable content
Toegestaande inhoud Phrasing content
Toegstaande parent elementen Elk element dat phrasing content toestaat.

Attributen

Dit element bevat alleen de mogelijkheid voor gebruik van de globale attributen.

Gebruik het title attribuut om de volledige omschrijving van de afkorting op te geven. Veel user agents geven de inhoud van dit attribuut namelijk weer als een tooltip.

Note: In talen met grammaticale nummers (vooral talen met meer dan twee nummers, zoals Arabisch) gebruik je hetzelfde in het title attribuut als in het <abbr> element.

Specificaties

Specificaties Status Commentaar
HTML Living Standard
The definition of '<abbr>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<abbr>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<abbr>' in that specification.
Recommendation  

Browser compatibiliteit

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 2.0 1.0 (1.7 or earlier) [1] 7.0 1.3 (Yes)
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

[1] Up to Gecko 1.9.2 (Firefox 3.6), Firefox implemented the HTMLSpanElement (en-US) interface for this element instead of the HTMLElement (en-US) interface.

Standaard opmaak

Het doel van dit element is puur voor het gemak van de auteur en alle browsers geven het standaard inline weer (display (en-US): inline) , toch verschilt de opmaak per browser:

  • Sommige browsers, zoals Internet Explorer, geven dit element geen andere stijl dan het <span> (en-US) element.
  • Opera, Firefox, en sommige andere browsers geven een stippellijn weer bij de inhoud van het <abbr> element.
  • Een aantal andere browsers voegen niet alleen een stippellijn toe, maar veranderen het font ook in kleine blokletters. Om dit te voorkomen kun je aan het CSS font-variant (en-US): none toevoegen.

Zie ook