<hr>: תגית קו אופקי

תגית <hr> מוסיפה קו אופקי המפריד בין פסקאות טקסט במסמך ה-HTML. זוהי תגית בלוק החוסמת את כל השורה.

 

 

קטגוריה תגיות בלוק.
תוכן מורשה

תגית זו מוסיפה קו בלבד.

תגיות הורים מורשות תגית זו מורשית להופיע בגוף המסמך אך אינה חייבת להיות כפופה בצורה ישירה אל תגית <body>.
ממשק DOM HTMLHRElement

תארים

תגית זו נכללת ברשימת התארים הגלובליים.

דוגמא

<p>
  This is the first paragraph of text.
  This is the first paragraph of text.
  This is the first paragraph of text.
  This is the first paragraph of text.
</p>

<hr>

<p>
  This is the second paragraph.
  This is the second paragraph.
  This is the second paragraph.
  This is the second paragraph.
</p>

ראה גם