Number.EPSILON

Resum

La propietat Number.EPSILON representa la diferència entre el nombre 1 i el valor més petit major que 1 que pot ser representat com un Number.

Per tal d'accedir a la propietat no es fa necessari crear un objecte Number ja que és una propietat estàtica i n'hi ha prou amb fer servir Number.EPSILON per a obtindre el valor.

Property attributes of Number.EPSILON
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

La propietat EPSILON té un valor aproximat de 2.2204460492503130808472633361816E-16, és a dir, 2-52.

Exemples

Exemple: Comprovant l'igualtat

x = 0.2;
y = 0.3;
equal = (Math.abs(x - y) < Number.EPSILON);

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.EPSILON' in that specification.
Standard Definició inicial

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 25.0 (25.0) No support (Yes) No support
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support 25.0 (25.0) No support No support No support

Vegeu també

  • L'objecte Number al qual pertany.