<ins>

Sumari

L'Element HTML <ins> (o HTML inserit text)  HTML representa un rang de text que s'ha afegit a un document.

Categories de contingut Phrasing content o contingut dinàmic.
Contingut permès Transparent.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.
Interfície DOM HTMLModElement

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

cite
Aquest atribut defineix l'URI d'un recurs que explica la modificació, com un enllaç a alguna reunió o un bitllet en un sistema de depuració.
datetime
Aquest atribut indica l'hora i la data de la modificació i ha de ser una data vàlida amb una cadena de temps opcional. Si el valor no es pot analitzar com una data amb una cadena de temps opcional, l'element no té una marca de temps associada.

Exemples

<ins>This text has been inserted</ins>

Resultat

This text has been inserted

Especificacions

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure

  • <del> element per marcar la seva eliminació en un document.