MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sumari

L'Element HTML <ins> (o HTML inserit text)  HTML representa un rang de text que s'ha afegit a un document.

Categories de contingut Phrasing content o contingut dinàmic.
Contingut permès Transparent.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.
Interfície DOM HTMLModElement

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

cite
Aquest atribut defineix l'URI d'un recurs que explica la modificació, com un enllaç a alguna reunió o un bitllet en un sistema de depuració.
datetime
Aquest atribut indica l'hora i la data de la modificació i ha de ser una data vàlida amb una cadena de temps opcional. Si el valor no es pot analitzar com una data amb una cadena de temps opcional, l'element no té una marca de temps associada.

Exemples

<ins>This text has been inserted</ins>

Resultat

This text has been inserted

Especificacions

Especificació Estat Comentari
WHATWG HTML Living Standard
The definition of '<ins>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<ins>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<ins>' in that specification.
Recommendation  

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure

  • <del> element per marcar la seva eliminació en un document.

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,