<head>

L'element HTML <head> proporciona informació general (metadades) sobre el document, incloent el seu títol i enllaços als seus scripts i fulls d'estil.

Categories de contigut Cap.
Contingut permès Si és un l'element <iframe> srcdoc, o si la informació del títol està disponible a partir d'un protocol de nivell superior, zero o més elements de contingut de metadades. Altrament, un o més elements de contingut de metadades en els quals un és exactament un element <title> (en-US).
Omissió de l'etiqueta L'etiqueta d'inici es pot ometre si la primera cosa dins l'element head és un element.
L'etiqueta final es pot ometre si la primera cosa que segueix a l'element head no és un caràcter d'espai o un comentari.
Elements pares permesos Un element <html>, com el seu primer fill.
Interfície DOM HTMLHeadElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

profile This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
Els URI d'un o més perfils de metadades, separades per un espai en blanc.

Exemple

<html>
  <head>
    <title>Document title</title>
  </head>
</html>

Notes

En navegadors moderns, compatibles amb HTML5, automàticament construeixen un element <head> si s'ometen les etiquetes en el marcat. Aquest comportament no es pot garantir en navegadors antics.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<head>' in that specification.
Living Standard No hi ha canvi des de  l'última presentació
HTML5
The definition of '<head>' in that specification.
Recommendation profile Obsolet
HTML 4.01 Specification
The definition of '<head>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure