<main>

HTML елементът <main>  представя основното съдържание на частта <body> (en-US) на документа, на негова част или на приложението. Тази зона, предназначена за основното съдържание, се състои от информация, която е пряко свързана с главната тема на документа или основната функционалност на приложението, или пък я допълва. Ако е необходимо, бихте могли да използвате няколко  <main> елемента в една и съща страница.  Например, когато имате  страница, която презентира няколко статии - всяка от които в собствен <article> (en-US) елемент и всяка една от тях има допълнителни материали в себе си (като лента с инструменти за обработка, реклами и т.н.). В такъв случай, има смисъл да включите <main> елемент във всяка една статия, за да можете да обособите водещото съдържание за всяка конкретна статия.
Content categories Flow content, palpable content.
Permitted content Flow content.
Tag omission None; both the starting and ending tags are mandatory.
Permitted parents Any element that accepts flow content (WHATWG). However, the W3C specification doesn't permit <main> to be used as a descendant of  <article> (en-US), <aside> (en-US), <footer> (en-US), <header> (en-US), or <nav> (en-US).
Permitted ARIA roles The main role is applied to <main> by default, and the presentation role is permitted as well.
DOM interface HTMLElement (en-US)

Атрибути

Този елемент може да съдържа само глобалните атрибути (global attributes).

Бележки за употребата

Съдържанието на елемента  <main> трябва да бъде уникално за документа или за частта, която го съдържа. Съдържание, което е повтарящо се през съответния набор от документи или частите на документа като: странични ленти, линкове за навигация, информация за правата, лога на сайта и форми за търсене не бива да са включени, освен ако формата за търсене не е основната функционалност на страницата.

<main> не допринася за схемата на документа. За разлика от елементи като <body> (en-US), заглавия  <h2> (en-US), и други, <main> не влияе на DOM концепцията за структуриране на страницата. Функцията на този елемент е стриктно информативна.

Разлики между WHATWG и W3C спецификациите

Дефиницията на елемента <main> е значително различна между стандарта WHATWG's living standard (спецификациите, които MDN по споразумение) и the W3C specification. Ето разликите между двете спецификации по примерите, дадени по-горе:

 • Стандартът за HTML WHATWG позволява няколко елемента <main> на една страница, докато версията на  the W3C version of the specification не позволява. Прави изключение случаят в който освен един, всички останали елементи <main> са скрити посредством атрибута hidden (en-US).
 • Спецификацията WHATWG разрешава <main>да бъде използван навсякъде, където е позволено да има flow content . Противно на това, версията на W3C не позволява  <main> да е вложен в <article> (en-US), <aside> (en-US), <footer> (en-US), <header> (en-US) или <nav> (en-US).

Изглеждат много малко разликите, но елементът <main> е сравнително прост на функционално ниво. Ако се игнорират тези разлики, то те биха могли да доведат до значителни последици.

Пример

<!-- other content -->

<main>
 <h1>Apples</h1>
 <p>The apple is the pomaceous fruit of the apple tree.</p>

 <article>
  <h2>Red Delicious</h2>
  <p>These bright red apples are the most common found in many
  supermarkets.</p>
  <p>... </p>
  <p>... </p>
 </article>

 <article>
  <h2>Granny Smith</h2>
  <p>These juicy, green apples make a great filling for
  apple pies.</p>
  <p>... </p>
  <p>... </p>
 </article>
</main>

<!-- other content -->

Спецификации

Спецификация Статус Коментар
HTML Living Standard
The definition of '<main>' in that specification.
Living Standard Премахва органичението <main> да не бъде използван няколко пъти в документ или като вложен в елемента <article> (en-US).
HTML 5.1
The definition of '<main>' in that specification.
Recommendation Без промяна от HTML5.
HTML5
The definition of '<main>' in that specification.
Recommendation Initial definition.

Съвместимост с браузърите

BCD tables only load in the browser

Елементът <main> е широко поддържан. За Internet Explorer 11 и надолу, е препоръчително да се добави ARIA role of "main" kym elementa <main> , за да се подсигурите, че е достъпен(екранни четци като JAWS, използвани със стари версии на Internet Explorer, ще могат да разберат семантичното значение на елемента <main>, когато този атрибут role бъде добавен).

<main role="main">
 ...
</main>

Виж също