GlobalEventHandlers.onpointerleave

Nasi wolontariusze nie przetłumaczyli jeszcze tego artykułu na język Polski. Dołącz do nas i pomóż go przetłumaczyć!
Można także przeczytać artykuł w języku English (US).

The global event handler for the pointerleave event, which is delivered to a Node when the pointer (mouse cursor, fingertip, etc.) exits its hit test area (for example, if the cursor exits an Element or Window's content area). This event is part of the Pointer Events API.

Syntax

var leaveHandler = EventTarget.onpointerleave;

EventTarget.onpointerleave = leaveHandler;

Return value

leaveHandler
The EventListener which will be invoked to handle pointerleave events sent to the target.

Example

This example shows two ways to use onpointerleave to set an element's pointerleave event handler.

<html>
<script>
function leaveHandler(ev) {
 // Process the pointerleave event
}
function init() {
 var el=document.getElementById("target1");
 el.onpointerleave = leaveHandler;
}
</script>
<body onload="init();">
<div id="target1"> Touch me ... </div>
<div id="target2" onpointerleave="leaveHandler(event)"> Touch me ... </div>
</body>
</html>

See Using Pointer Events for additional details.

Specifications

Specification Status Comment
Pointer Events – Level 2
The definition of 'onpointerleave' in that specification.
Editor's Draft Non-stable version
Pointer Events
The definition of 'onpointerleave' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support 55.0 (Yes) (Yes) 10 42 No support
Feature Android Android Webview Edge Firefox Mobile (Gecko) Firefox OS IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Basic support No support 55.0 (Yes) No support No support 10 42 No support 55.0

See also

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Sheppy, erikadoyle, jpmedley, rolfedh, Sebastianz, AFBarstow
 Ostatnia aktualizacja: Sheppy,