mozilla
Wyniki wyszukiwania

  document.createElement

  Podsumowanie

  Tworzy element podanego typu. Zauważ, że zwracana instancja implementuje interfejs Element, zatem można manipulować atrybutami bezpośrednio na zwróconym obiekcie.

  Składnia

  ''element'' = document.createElement(''typ'')
  

  Parametry

  • element jest obiektem
  • typ jest ciągiem znaków oznaczającym typ tworzonego elementu

  Przykład

  <html>
  <head>
  <title>||Praca z elementami||</title>
  </head>
  
  <script type="text/javascript">
  var my_div = null;
  var newDiv = null;
  
  function addElement()
  {
   // tworzy nowy element div 
   // i daje jego zawartość 
   newDiv = document.createElement("div");
   newDiv.innerHTML = "<h1>Hi there and greetings!</h1>";
  
   // add the newly created element and it's content into the DOM
   my_div = document.getElementById("org_div1");
   document.body.insertBefore(newDiv, my_div);
  }
  
  </script>
  
  <body onload="addElement()">
  <div id='org_div1'> The text above has been created dynamically.</div>
  </body>
  </html>
  

  Uwagi

  Jeżeli znane są atrybuty o domyślnych wartościach, zostaną automatycznie utworzone i przypisane do elementu węzły tychże atrybutów.

  Aby utworzyć element o uściślonej nazwie i URI przestrzeni nazw, użyj metody createElementNS.

  Specyfikacja

  createElement

   

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Anonymous, Sp, Takenbot, teoli, khalid32, Jan Dudek, Mgjbot, Ptak82
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,
  Ukryj panel boczny