document.createElement

Podsumowanie

Tworzy element podanego typu. Zauważ, że zwracana instancja implementuje interfejs Element, zatem można manipulować atrybutami bezpośrednio na zwróconym obiekcie.

Składnia

''element'' = document.createElement(''typ'')

Parametry

 • elementjest obiektem
 • typjest ciągiem znaków oznaczającym typ tworzonego elementu

Przykład

<html>
<head>
<title>||Praca z elementami||</title>
</head>

<script type="text/javascript">
var my_div = null;
var newDiv = null;

function addElement()
{
 // tworzy nowy element div
 // i daje jego zawartość
 newDiv = document.createElement("div");
 newDiv.innerHTML = "<h1>Hi there and greetings!</h1>";

 // add the newly created element and it's content into the DOM
 my_div = document.getElementById("org_div1");
 document.body.insertBefore(newDiv, my_div);
}

</script>

<body onload="addElement()">
  <div id='org_div1'> The text above has been created dynamically.</div>
</body>
</html>

Uwagi

Jeżeli znane są atrybuty o domyślnych wartościach, zostaną automatycznie utworzone i przypisane do elementu węzły tychże atrybutów.

Aby utworzyć element o uściślonej nazwie i URI przestrzeni nazw, użyj metody createElementNS.

Specyfikacja