Podsumowanie

Tworzy element podanego typu. Zauważ, że zwracana instancja implementuje interfejs Element, zatem można manipulować atrybutami bezpośrednio na zwróconym obiekcie.

Składnia

''element'' = document.createElement(''typ'')

Parametry

  • element jest obiektem
  • typ jest ciągiem znaków oznaczającym typ tworzonego elementu

Przykład

<html>
<head>
<title>||Praca z elementami||</title>
</head>

<script type="text/javascript">
var my_div = null;
var newDiv = null;

function addElement()
{
  // tworzy nowy element div 
  // i daje jego zawartość 
  newDiv = document.createElement("div");
  newDiv.innerHTML = "<h1>Hi there and greetings!</h1>";

  // add the newly created element and it's content into the DOM
  my_div = document.getElementById("org_div1");
  document.body.insertBefore(newDiv, my_div);
}

</script>

<body onload="addElement()">
<div id='org_div1'> The text above has been created dynamically.</div>
</body>
</html>

Uwagi

Jeżeli znane są atrybuty o domyślnych wartościach, zostaną automatycznie utworzone i przypisane do elementu węzły tychże atrybutów.

Aby utworzyć element o uściślonej nazwie i URI przestrzeni nazw, użyj metody createElementNS.

Specyfikacja

createElement

 

 

Autorzy i etykiety dokumentu

Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,