<p>: תגית פסקה

תגית <p> מציגה פסקת טקסט במסמך ה-HTML. זוהי תגית בלוק החוסמת את כל השורה.

 

קטגוריה תגיות בלוק.
תוכן מורשה

טקסט, סקריפטים, קנבס, קובצי שמע וסרטונים, מספרים, נוסחאות, כותרות, טבלאות, טפסים.

תגיות הורים מורשות תגית זו מורשת להופיע בגוף המסמך אך אינה חייבת להיות כפופה בצורה ישירה אל תגית <body> (en-US).
ממשק DOM HTMLParagraphElement (en-US)

תארים

תגית זו נכללת ברשימת התארים הגלובליים.

דוגמא

<p>
  This is the first paragraph of text.
  This is the first paragraph of text.
  This is the first paragraph of text.
  This is the first paragraph of text.
</p>
<p>
  This is the second paragraph.
  This is the second paragraph.
  This is the second paragraph.
  This is the second paragraph.
</p>

ראה גם