شناسه

id global attribute (صفت سراسری id) شناسه (ID) ایست که باید در تمام سند بی‌همتا باشد. هدف آن شناسایی عنصری خاص به هنگام پیوند دادن (با استفاده از شناسه‌ی تکه)، اسکریپت‌نویسی، یا طراحی ( با CSS) است.

مقدار این صفت یک رشته‌ی مبهم است، به این معنی که نویسندگان وب نباید از آن برای رساندن اطلاعاتی که برای انسان قابل خواندن است استفاده کنند.

مقدار id نباید حاوی whitespace (فاصله‌ها، تب‌ها و مانند آن) باشد. در شناسه هایی که حاوی فاصله‌ی سفید (whitespace) هستند، مرورگرها فاصله‌ی سفید را بخشی از شناسه در نظر می‌گیرند. برخلاف صفت class، که مقادیر جداشده با فاصله را مجاز میداند، عنصرها تنها میتوانند یک مقدار شناسه داشته باشند. 

پانویس: استفاده از کاراکترهایی بجز حروف ASCII (اسکی)، ارقام، '_'، '-' و '.' ممکن است موجب مشکلات سازگاری شود؛ چون در HTML 4 مجاز نبودند. اگرچه این محدودیت درHTML5 برداشته شده‌است؛ برای سازگاری، شناسه باید با حرف آغاز شود.

مشخصات

مشخصه وضعیت توضیح
HTML Living Standard
The definition of 'id' in that specification.
Living Standard No change from latest snapshot, HTML 5.1
HTML 5.1
The definition of 'id' in that specification.
Recommendation Snapshot of HTML Living Standard, no change from HTML5
HTML5
The definition of 'id' in that specification.
Recommendation Snapshot of HTML Living Standard, now accept '_', '-' and '.' if not at the beginning of the id. It is also a true global attribute.
HTML 4.01 Specification
The definition of 'id' in that specification.
Recommendation Supported on all elements but <base> (en-US), <head> (en-US), <html> (en-US), <meta> (en-US), <script> (en-US), <style> (en-US), and <title> (en-US).

سازگاری مرورگر

BCD tables only load in the browser

همچنین ببینید