document.write

Podsumowanie

Zapisuje ciąg tekstu w strumieniu dokumentu otwartym przez document.open.

Składnia

document.write(tekst)

Parametry

  • tekst jest ciągiem znaków preznaczonym do zapisania w dokumencie.

Przykład

document.open();
document.write("<h1>witam!</h1>");
document.close();

Uwagi

Zapis do dokumentu, który już się załadował, bez wywoływania document.open spowoduje automatyczne przeprowadzenie document.open. Zaleca się wywołanie document.close po skończeniu zapisu, aby poinformować przeglądarkę, by zakończyła ładowanie strony. Tekst, który zapisujesz, jest parsowany i trafia do modelu struktury dokumentu. W poniższym przykładzie element H1 staje się węzłem. Jeżeli wywołanie document.write() zostało zagnieżdżone bezpośrednio w kodzie HTML, nie spowoduje ono uruchomienia document.open. Np.:

 <div>
  <script type="text/javascript">
    document.write("<h1>Main title</h1>")
  </script>
 </div>

Specyfikacja