document.open

Podsumowanie

Metoda document.open otwiera strumień dokumentu do zapisu.

Składnia

document.open()

Przykład

//W tym przykładzie zawartość dokumentu jest
//usuwana przy reinicjalizacji poprzez open()

document.write("<html><p>wyczyść to</p></html>");
document.open();
//dokument jest pusty

Uwagi

Jeżeli dokument docelowy istnieje, metoda ta wyczyści go (zob. powyzszy przykład). document.open jest wywoływane również wtedy, gdy zostanie użyte document.write po załadowaniu dokumentu.

Specyfikacja