document.alinkColor

Podsumowanie

Zwraca bądź ustawia kolor aktywnych odnośników w ciele dokumentu.

Składnia

kolor = HTMLBodyElement.aLinkColor
HTMLBodyElement.aLinkColor =kolor

Parametry

  • kolor jest ciągiem zawierającym nazwę koloru (np. "blue", "darkblue", itp.) lub wartość szesnastkową (np. "#fefdf8").

Specyfikacja

DOM Level 0 - brak w specyfikacji.