Set.prototype.add()

El mètode add() afegeix un nou element al final de l'objecte Set amb el valor especificat pel paràmetre.

Sintax

mySet.add(valor);

Paràmetres

valor
Obligatori. El valor de l'element que s'afegirà a l'objecte Set.

Valor retornat

L'objecte Set.

Exemples

Utilitzar el mètode add

var mySet = new Set();

mySet.add(1);
mySet.add(5).add("some text"); // crida en cadena

console.log(mySet);
// Set [1, 5, "some text"]

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Set.prototype.add' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 13.0 (13.0) 11 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 38 13.0 (13.0) No support No support 8

Notes específiques per al Firefox

  • En les versions anteriors al Firefox 33 (Firefox 33 / Thunderbird 33 / SeaMonkey 2.30), Set.prototype.add retornava undefined i per tant no es podien realitzar crides encadenades. Aquest problem ha estat resolt (errada 1031632). Aquest comportament també es pot trovar al Chrome/v8 (problema).

Vegeu també