window.setTimeout

Podsumowanie

Uruchamia fragment kodu bądź funkcję po określonym odstępie czasu.

Składnia

id = window.setTimeout(funkcja, opóźnienie[, param1, param2, ...]);
id = window.setTimeout(kod, opóźnienie);

gdzie

 • funkcja to funkcja, jaką chcesz uruchomić po opóźnieniu
  • w alternatywnej składni, kod to ciąg znaków z kodem, który będzie wykonany po upływie podanego czasu
 • opóźnienie to liczba milisekund (tysięcznych części sekundy), po których upływie wykonana zostanie funkcja
 • id to identyfikator, którego można użyć z window.clearTimeout

Przykłady

window.setTimeout('window.parent.generateOutput()', 1000);
function generateOutput(aConcise) {
 if(aConcise)
  parent.generateConciseOutput();
 else
  parent.generateOutput();
}
window.setTimeout(generateOutput, 1000, true);

Zobacz też przykład użycia clearTimeout().

Uwagi

Możesz anulować opóźnienie wywołania funkcji za pomocą window.clearTimeout().

Jeśli chcesz, by funkcja była uruchamiana cyklicznie (np. co każde N milisekund), rozważ wykorzystanie window.setInterval().

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.