Document.releaseCapture()

 

Zwalnia śledzenie myszy, jeśli śledzenie jest ustawione na jakimś elemencie wewnątrz dokumentu. Możesz włączyć śledzenie wywołując element.setCapture() (en-US).

Składnia

document.releaseCapture()

Po zwolnieniu śledzenia, zdarzenia myszy nie będą przekierowywane do elementu dla którego śledzenie było włączone.

Przykład

Zobacz przykład przykład dla element.setCapture() (en-US).

Specyfikacja

Oparta na implementacji Internet Explorera.

Zobacz także