document.implementation

Podsumowanie

Zwraca obiekt implementacji DOM powiązanej z bieżącym dokumentem.

Składnia

obiektDOMImplementation = document.DOMImplentation

Uwagi

Obiekt DOMImplementaion, jeżeli jest dostępny, stanowi specjalny obiekt zapewniający możliwość kontrolowania spraw poza pojedynczym dokumentem. Na przykład interfejs DOMImplementation zawiera metodę createDocumentType pozwalającą na tworzenie DTD dla jednego lub więcej dokumentów zarządzanych przez implementację.

Specyfikacja