MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/a3e7b5301fea

document.implementation

Podsumowanie

Zwraca obiekt implementacji DOM powiązanej z bieżącym dokumentem.

Składnia

obiektDOMImplementation = document.DOMImplentation 

Uwagi

Obiekt DOMImplementaion, jeżeli jest dostępny, stanowi specjalny obiekt zapewniający możliwość kontrolowania spraw poza pojedynczym dokumentem. Na przykład interfejs DOMImplementation zawiera metodę createDocumentType pozwalającą na tworzenie DTD dla jednego lub więcej dokumentów zarządzanych przez implementację.

Specyfikacja

implementation (?)

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, jsx, Jan Dudek
 Ostatnia aktualizacja: jsx,