MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Zwraca element <head> aktualnego dokumentu. Jeżeli występuje więcej niż jeden element <head>, zwrócony zostanie tylko pierwszy.

Syntax

var objRef = document.head;

Przykład

// in HTML: <head id="my-document-head">
var aHead = document.head;

alert(aHead.id); // "my-document-head";

alert( document.head === document.querySelector("head") ); // true

Uwagi

document.head jest atrybutem tylko do odczytu. Próby przypisania mu wartości nie spowodują żadnego efektu czy skutku ubocznego (przejdą 'po cichu') lub, jeżeli pracujemy w ECMAScript Strict Mode w przeglądarce Gecko, zostanie rzucony TypeError.

Specyfikacje

Specification Status Comment
WHATWG HTML Living Standard
The definition of 'Document.head' in that specification.
Living Standard Initial definition.
HTML5.1
The definition of 'Document.head' in that specification.
Working Draft  
HTML5
The definition of 'Document.head' in that specification.
Recommendation  

Kompatybilność z przeglądarkami

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 4.0 4.0 (2) 9.0 11.0 5.0
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) 4.0 (2) 9.0 (Yes) (Yes)

Zobacz także

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: maciejmarczak
 Ostatnia aktualizacja: maciejmarczak,