Document.getElementsByClassName()

Zwraca obiekt podobny do tablicy, zawierający wszystkie elementy, które mają przypisaną daną klasę. Kiedy użyjemy tej funkcji w odniesieniu do elementu document, cały dokument jest przeszukiwany - na wszystkich poziomach.

Możesz również użyć funkcji getElementsByClassName() (en-US) na dowolnym elemencie; wtedy zwróci jedynie elementy zawierające daną klasę, które zawierają się w obrębie elementu wskazanego przez nas.

Składnia

var elements = document.getElementsByClassName(names); // or:
var elements = rootElement.getElementsByClassName(names);
 • elements jest bieżącym zbiorem znalezionych elementów.
 • names jest łańcuchem reprezentującym listę szukanych przez nas nazw klas (nazwy klas są oddzielone od siebie spacjami)
 • getElementsByClassName może być użyta na dowolnym elemencie - nie tylko w całym dokumencie.

Przykłady

Szukamy wszystkich elementów posiadających klasę 'test':

document.getElementsByClassName('test');

Szukamy elementów, które posiadają jednocześnie klasę 'red' oraz 'test':

document.getElementsByClassName('red test');

Szukamy elementów posiadających klasę 'test', w obrębie elementu o ID 'main':

document.getElementById('main').getElementsByClassName('test');

Możemy też użyć metody Array.prototype. W ten sposób znajdziemy wszystkie elementy div posiadające klasę 'test':

var testElements = document.getElementsByClassName('test');
var testDivs = Array.prototype.filter.call(testElements, function(testElement){
  return testElement.nodeName === 'DIV';
});

Uwagi

Należy zwrócić uwagę na różnice w zwracanej wartości w zależności od składni (aby została zwrócona konkretna wartość należy posłużyć się indeksem):

<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <div id="parent-id">
    <p>hello word1</p>
    <p class="test">hello word2</p>
    <p >hello word3</p>
    <p>hello word4</p>
  </div>
  <script>
    var parentDOM = document.getElementById("parent-id");

    var test=parentDOM.getElementsByClassName("test");//test is not target element
    console.log(test);//HTMLCollection[1]

    var testTarget=parentDOM.getElementsByClassName("test")[0];//here , this element is target
    console.log(testTarget);//<p class="test">hello word2</p>
  </script>
</body>
</html>

Specyfikacja