document.createEvent

Podsumowanie

Tworzy obiekt obsługi zdarzenia o określonym typie. Utworzony obiekt powinien zostać najpierw zainicjalizowany, a następnie przekazany do metody dispatchEvent elementu.

Składnia

var zdarzenie =document.createEvent(typ);
  • zdarzenie to utworzony obiekt Event.
  • typ to ciąg oznaczający typ tworzonego zdarzenia. Możliwe typy to m.in.: "UIEvents", "MouseEvents", "MutationEvents", i "HTMLEvents". Zob. Uwagi.

Przykład

Uwagi

Nazwy typów zdarzeń, które można przekazać do createEvent określane są przez moduły zdarzeń . Niektóre moduły zdarzeń zdefiniowane są w specyfikacjach DOM Events, niektóre moduły w innych specyfikacjach (jak np. SVG), a pewne typy zdarzeń są specyficzne dla Gecko.

Szczegóły znajdziesz w poniższej tabeli.

Moduł zdarzeń Typ do przekazania w createEvent Metoda używana do inicjalizacji zdarzenia
DOM Level 2 Events
Moduł zdarzeń interfejsu użytkownika "UIEvents" event.initUIEvent
Moduł zdarzeń myszy "MouseEvents" event.initMouseEvent
Moduł zdarzeń mutacji "MutationEvents" event.initMutationEvent
Moduł zdarzeń HTML "HTMLEvents" event.initEvent
DOM Level 3 Events
Moduł zdarzeń interfejsu użytkownika "UIEvent", "UIEvents" event.initUIEvent
Moduł zdarzeń myszy "MouseEvent", "MouseEvents" event.initMouseEvent
Moduł zdarzeń mutacji "MutationEvent", "MutationEvents" event.initMutationEvent
Moduł zdarzeń mutacji nazw (nie zaimplementowany przez Gecko - czerwiec 2006) "MutationNameEvent" event.initMutationNameEvent
Moduł zdarzeń tekstowych "TextEvent" (Gecko obsługuje też "TextEvents") event.initTextEvent
Moduł zdarzeń klawiatury "KeyboardEvent" (Gecko obsługuje też "KeyEvents") event.initKeyboardEvent
Moduł podstawowych zdarzeń "Event" (Gecko obsługuje też "Events") event.initEvent
SVG 1.1 Scripting
SVG "SVGEvents" (Gecko obsługuje też "SVGEvent") event.initEvent
"SVGZoomEvents" (Gecko obsługuje też "SVGZoomEvent") event.initUIEvent
Inne typy zdarzeń obsługiwane przez Gecko Gecko-related information is taken from nsEventDispatcher::CreateEvent code - see lxr.m.o
- "MouseScrollEvents", "PopupEvents" event.initMouseEvent
"PopupBlockedEvents" event.initPopupBlockedEvent
"XULCommandEvent", "XULCommandEvents" event.initCommandEvent

Niektóre zdarzenia mogą być tworzone przy użyciu dwóch nazw typów, ponieważ w specyfikacji DOM Level 3 Events zmieniono nazwy z liczby mnogiej na pojedynczą, pozostawiając nazwy w liczbie mnogiej dla zgodności wstecznej.

Specyfikacja