mozilla
Wyniki wyszukiwania

  document.createEvent

  Podsumowanie

  Tworzy obiekt obsługi zdarzenia o określonym typie. Utworzony obiekt powinien zostać najpierw zainicjalizowany, a następnie przekazany do metody dispatchEvent elementu.

  Składnia

  var zdarzenie =document.createEvent(typ);
  
  • zdarzenie to utworzony obiekt Event.
  • typ to ciąg oznaczający typ tworzonego zdarzenia. Możliwe typy to m.in.: "UIEvents", "MouseEvents", "MutationEvents", i "HTMLEvents". Zob. Uwagi.

  Przykład

  dispatchEvent - przykład [pl]

  Uwagi

  Nazwy typów zdarzeń, które można przekazać do createEvent określane są przez moduły zdarzeń . Niektóre moduły zdarzeń zdefiniowane są w specyfikacjach DOM Events, niektóre moduły w innych specyfikacjach (jak np. SVG), a pewne typy zdarzeń są specyficzne dla Gecko.

  Szczegóły znajdziesz w poniższej tabeli.

  Moduł zdarzeń Typ do przekazania w createEvent Metoda używana do inicjalizacji zdarzenia
  DOM Level 2 Events
  Moduł zdarzeń interfejsu użytkownika "UIEvents" event.initUIEvent
  Moduł zdarzeń myszy "MouseEvents" event.initMouseEvent
  Moduł zdarzeń mutacji "MutationEvents" event.initMutationEvent
  Moduł zdarzeń HTML "HTMLEvents" event.initEvent
  DOM Level 3 Events
  Moduł zdarzeń interfejsu użytkownika "UIEvent", "UIEvents" event.initUIEvent
  Moduł zdarzeń myszy "MouseEvent", "MouseEvents" event.initMouseEvent
  Moduł zdarzeń mutacji "MutationEvent", "MutationEvents" event.initMutationEvent
  Moduł zdarzeń mutacji nazw (nie zaimplementowany przez Gecko - czerwiec 2006) "MutationNameEvent" event.initMutationNameEvent
  Moduł zdarzeń tekstowych "TextEvent" (Gecko obsługuje też "TextEvents") event.initTextEvent
  Moduł zdarzeń klawiatury "KeyboardEvent" (Gecko obsługuje też "KeyEvents") event.initKeyboardEvent
  Moduł podstawowych zdarzeń "Event" (Gecko obsługuje też "Events") event.initEvent
  SVG 1.1 Scripting
  SVG "SVGEvents" (Gecko obsługuje też "SVGEvent") event.initEvent
  "SVGZoomEvents" (Gecko obsługuje też "SVGZoomEvent") event.initUIEvent
  Inne typy zdarzeń obsługiwane przez Gecko Gecko-related information is taken from nsEventDispatcher::CreateEvent code - see lxr.m.o
  - "MouseScrollEvents", "PopupEvents" event.initMouseEvent
  "PopupBlockedEvents" event.initPopupBlockedEvent
  "XULCommandEvent", "XULCommandEvents" event.initCommandEvent

  Niektóre zdarzenia mogą być tworzone przy użyciu dwóch nazw typów, ponieważ w specyfikacji DOM Level 3 Events zmieniono nazwy z liczby mnogiej na pojedynczą, pozostawiając nazwy w liczbie mnogiej dla zgodności wstecznej.

  Specyfikacja

  DOM Level 2 Events: createEvent

  DOM Level 3 Events: createEvent

   

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Mgjbot, khalid32, safjanowski, Jan Dudek, teoli, Ptak82
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,
  Ukryj panel boczny