document.characterSet

Podsumowanie

Zwraca kodowanie znaków dokumentu.

Składnia

ciąg = document.characterSet

Przykład

<button onclick="alert(document.characterSet);">Pokaż kodowanie znaków</button>
// zwraca kodowanie znaków dokumentu, takie jak "ISO-8859-1 lub UTF-8"

Uwagi

Jest to zestaw znaków użyty przy renderowaniu strony, niekoniecznie taki, jak zadeklarowany w kodzie strony (użytkownik może narzucić własne kodowanie).

Kompletną listę dostępnych zestawów znaków znajdziesz tu: http://www.iana.org/assignments/character-sets.

Specyfikacja

DOM Level 0 - brak w specyfikacji.