document.body

Podsumowanie

body zwraca węzeł <body> lub <frameset> z bieżącego dokumentu.

Składnia

objRef = document.body
document.body =objRef

Przykład

// HTML: <body id="oldBodyElement"></body>
alert(document.body.id); // "oldBodyElement"
var aNewBodyElement = document.createElement("body");
aNewBodyElement.id = "newBodyElement";
document.body = aNewBodyElement;
alert(document.body.id); // "newBodyElement"

Uwagi

document.body to element zawierający treść dokumentu. W dokumentach z elementem <body> własność zwraca tenże element, w dokumentach z definicją ramek zwracany jest najbardziej zewnętrzny element <frameset>.

Mimo, że body można samemu ustawić, jego zmiana spowoduje skuteczne usunięcie wszystkich potomków istniejącego elementu <body>.

Specyfikacja