link

Element <link> - ten pusty element określa relacje między aktualnym dokumentem a innymi dokumentami. Możliwe użycia tego elementu zawierają określenie relacyjnej struktury dla nawigacji oraz linkowanie do arkusza stylów.

Atrybuty

charset
Ten atrybut określa zestaw znaków używanych przez linkowany dokument. Dozwolonymi wartościami dla tego atrybutu są nazwy zestawu znaków, takie jak EUC-JP, zdefiniowane w RFC 2045.
disabled
Ten atrybut, zdefiniowany przez Microsoft, jest używany do unieważnienia powiązania linku. Obecność tego atrybutu jest wszystkim, co jest wymagane do usunięcia linkowanej relacji. W połączeniu ze skryptem ten atrybut może być używany do włączania lub wyłączania różnych relacji arkuszy stylów.
href
Ten atrybut określa URL linkowanego zasobu. URL może być bezwzględny lub względny.
hreflang
Ten atrybut jest używany do wskazania języka linkowanego zasobu. Zobacz "Language Reference", wymienione wcześniej w tym dodatku, aby dowiedzieć się o dozwolonych wartościach.
media
Ten atrybut określa docelowe medium dla jakiś linkowanych informacji o stylach, które określono, kiedy atrybut rel jest ustawiony na stylesheet. Wartością tego atrybutu może być być pojedyncze określenie medium, jak screen, lub lista rozdzielona przecinkami. Możliwymi wartościami tego atrybutu all, aural, braille, print, projection oraz screen. Mogą być również zdefiniowane inne wartości, zależnie od przeglądarki. Internet Explorer wspiera all, print oraz screen jako wartości tego atrybutu.
rel
Ten atrybut nazywa relacje między linkowanym dokumentem a dokumentem aktualnym. Możliwe wartości dla tego atrybutu zawierają alternate, bookmark, chapter, contents, copyright, glossary, help, index, next, prev, section, start, stylesheet oraz subsection. Najbardziej powszechnym użyciem tego atrybutu jest określanie linku do zewnętrznego arkusza stylów. Atrybut rel jest ustawiany na stylesheet, zaś atrybut href jest ustawiany na URL zewnętrznego arkusza stylów w celu formatowania strony. WebTV wspiera również użycie wartości next dla rel dla wstępnego załadowania następnej strony w serii dokumentów.
rev
Wartość atrybutu rev pokazuje relację aktualnego dokumentu do dokumentu linkowanego, zdefiniowanego przez atrybut href. Atrybut w ten sposób definiuje odwróconą relację w porównaniu do wartości atrybutu rel. Wartości dla atrybutu rev są podobne do możliwych wartości atrybutu rel. Mogą zawierać alternate, bookmark, chapter, contents, copyright, glossary, help, index, next, prev, section, start, stylesheet oraz subsection.
target
Wartość atrybutu target jest używana do definiowania nazwy ramki lub okna, które ma zdefiniowaną relację linkowania lub które pokaże wyświetlenie jakiegoś zlinkowanego zasobu.
type
Ten atrybut jest używany do definiowania typu zawartości, do której prowadzi link. Wartość tego atrybutu powinna być typem MIME takim jak text/html, text/css i tak dalej. Powszechnym użyciem tego atrybutu jest definiowanie zlinkowanego arkusza stylów i najbardziej powszechną obecnie wartością jest text/css, która wskazuje format Kaskadowych Arkuszy Stylów.

Przykład

Aby dołączyć arkusz stylu do strony, zastosuj następującą składnie:

 <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all">

Uwaga dotycząca Firefoksa 3

Alternative style sheet support is new in Firefox 3 and later revisions of Firefox 2.

You can also specify alternative style sheets. The user can choose which style sheet to use by choosing it from the View>Page Style menu. This provides a way for users to see multiple versions of a page.

 <link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" title="Default Style">
 <link href="fancy.css" rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Fancy">
 <link href="basic.css" rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Basic">

Notatki

W XHTML 1.0 puste elementy, jak <link>, wymagają zamykającego ukośnika: <link />.

Znacznik <link> może występować tylko w elemencie head, <link> może tam pojawić się wielokrotnie.

HTML 3.2 definiuje dla elementu link tylko atrybuty href, rel, rev oraz title.

HTML 2 definiuje dla elementu link atrybuty href, methods, rel, rev, title oraz urn. Atrybuty methods oraz urn zostały później usunięte ze specyfikacji.

Specyfikacje HTML oraz XHTML definiują uchwyty zdarzeń dla elementu link, jednak nie jest jasne, jak powinny być używane.

{{ HTML:Element_Navigation() }}