window.clearInterval

Podsumowanie

Anuluje powtarzającą się akcję, która została utworzona korzystając z setInterval().

Składnia

window.clearInterval(idInterwalu)

idInterwalu to identyfikator powtarzającej się akcji, która ma zostać anulowana. Ten identyfikator został zwrócony z setInterval().

Przykład

Specification

DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.

Zobacz także