WindowBase64.atob()

Funkcja WindowBase64.atob() dekoduje ciąg danych, który został zakodowany używając kodowania base-64. Możesz użyć metody window.btoa() aby zakodować i przesłać dane, które w innym wypadku mogą powodować problemy z komunikacją, a następnie odebrać je i użyć metody window.atob() aby zdekodować dane ponownie. Na przykład możesz zakodować, przesłać i zdekodować znaki kontrolne ASCII o wartościach od 0 do 31.

Aby używać tej funkcji z ciągami Unicode albo UTF-8, zobacz tę uwagę w Kodowaniu i dekodowaniu Base64 i tę uwagę w window.btoa().

Składnia

var odkodowaneDane = window.atob(zakodowaneDane);

Przykład

var zakodowaneDane = window.btoa("Hello, world"); // kodowanie ciągu
var odkodowaneDane = window.atob(zakodowaneDane); // odkodowywanie ciągu

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
HTML Living Standard
The definition of 'WindowBase64.atob()' in that specification.
Living Standard Bez zmian od ostatniej migawki, HTML 5.1.
HTML 5.1
The definition of 'WindowBase64.atob()' in that specification.
Recommendation Migawka HTML Living Standard. Bez zmian.
HTML5
The definition of 'WindowBase64.atob()' in that specification.
Recommendation Migawka HTML Living Standard. Utworzenie WindowBase64 (properties where on the target before it).

Zgodność przeglądarek

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Funkcja Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Podstawowa obsługa (Yes) 1.0 (1.7 or earlier)[1][2] 10 (Yes) (Yes)
Funkcja Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Podstawowa obsługa (Yes) 1.0 (1) No support ? (Yes)

[1]  btoa() jest także dostępna dla komponentów XPCOM zaimplementowanych w JavaScript, nawet jeżeli window nie jest globalnym obiektem w komponencie.

[2] Wraz z Firefoxem 27, metoda atob() ignoruje wszystkie spacje w argumencie dla zgodności z najnowszą specyfikacją HTML5. (błąd 711180)

Zobacz też