mozilla
Wyniki wyszukiwania

  window.setInterval

  Podsumowanie

  Ustawia opóźnienie do cyklicznego wywoływania określonej funkcji.

  Składnia

  var idInterwalu = window.setInterval(funkcja, opóźnienie[, parametr1, parametr2, ...]);
  var idInterwalu = window.setInterval(kod, opóźnienie);

   Parametry

  • idInterwalu to identyfikator ustawianego interwału który można przekazać do funkcji window.clearInterval().
  • funkcja to funkcja, dla której ustawiane jest opóźnienie
  • kod to ciąg znaków zawierający kod javascript do cyklicznego wykonania. Jest to składnia alternatywna, której wykorzystanie nie jest zalecane z tych samych powodów, co stosowanie eval().
  • opóźnienie to liczba milisekund (tysięcznych części sekundy), co którą wywoływana będzie funkcja lub kod

  Należy zwrócić uwagę, że przekazywanie dodatkowych parametrów w pierwszej składni nie działa w Internet Explorerze.

  Przykład

  idInterwalu = window.setInterval(animuj, 500);
  

   W poniższym przykładzie, funkcja zmienKolorTekstu() będzie wykonywana co sekundę, dopóki użytkownik nie naciśnie przycisku Stop, co spowoduje wywołanie clearInterwal() z parametrem wewnetrzneID.

  <html>
  <head>
  <title>przykład z wykorzystaniem setInterval/clearInterval</title>
  
  <script type="text/javascript">
  var idInterwalu;
  
  function zmienKolor() {
   idInterwalu = setInterval(zmienKolorTekstu, 1000);
  }
  
  function zmienKolorTekstu() {
   var elem = document.getElementById("my_box");
   if (elem.style.color == 'red') {
    elem.style.color = 'blue';
   } else {
    elem.style.color = 'red';
   }
  }
  
  function zatrzymajZmianeKoloru() {
   clearInterval(idInterwalu);
  }
  </script>
  </head>
  
  <body onload="zmienKolor();">
  <div id="my_box">
  <p>Hello World</p>
  </div>
  <button onclick="zatrzymajZmianeKoloru();">Stop</button>
  </body>
  </html>

  Uwagi

  Funkcja setInterval() służy do ustawienia opóźnienia dla cyklicznie wywoływanych funkcji, takich jak funkcje animacji.

  Możliwe jest anulowanie wykonania fukcji poprzez wywołanie window.clearInterval().

  Jeżeli funkcja ma zostać wykonana tylko raz a nie być wykonywana cyklicznie to należy skorzystać z  window.setTimeout().

  Specyfikacja

  DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: qfel13, teoli, Mgjbot, Jan Dudek, khalid32
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,
  Ukryj panel boczny