Podsumowanie

Zwraca referencję do okna, które otwarte zostało w bieżącym oknie.

Składnia

objRef = window.opener 

Przykład

 if window.opener != indexWin {
     referToTop(window.opener);
 }

Uwagi

Kiedy okno jest otwarte z innego okna, to utrzymuje referencję do pierwszego okna jako window.opener. Jeśli bieżące okno nie posiada własności opener, te metoda zwróci NULL.

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.

 

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, khalid32, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: khalid32,