document.location

Podsumowanie

Pobiera URL bieżącego dokumentu.

Składnia

ciąg = document.location

Przykład

dump(document.location);
// zwraca ciąg taki jak np.:
// http://www.peoplemagazine.com/juicybits.html

Uwagi

document.location działa tak samo jak document.URL. Obydwie te własności są tylko do odczytu, w przeciwieństwie do window.location (en-US), które można ustawiać. Ponieważ document reprezentuje jeden dokument lub URL, nie można zmieniać jego lokalizacji.

Specyfikacja

DOM Level 0 - brak w specyfikacji.