document.linkColor

Podsumowanie

Wycofywany: This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

linkColor pobiera/ustawia kolor odnośników w dokumencie.

Składnia

kolor = document.linkColor
document.linkColor =kolor

Parametry

  • kolor jest ciągiem zawierającym nazwę koloru (np. "blue", "darkblue", itp.) lub wartość szesnastkową, jak w HTML (np. "#fefdf8").

Uwagi

document.linkColor jest przestarzałe w DOM Level 2 HTML.

Rekomendowaną alternatywą jest pobranie/ustawienie własności CSS color na elemencie HTML anchor (<a>) links (np: a {color:red;}).

Kolejną alternatywą document.body.link mimo, że jest przestarzałe w HTML 4.01 szczególnie przy użyciu alternatywnego CSS.

Przykład

document.linkColor = "blue";

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.

MSDN: Własność linkColor